Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 10

Виявлена в дослідженні наявність полярних думок стосовно кожного параметру, значної кількості осіб, що притримуються протилежних точок зору та стратегій і тактик життєдіяльності, робить вкрай актуальним завдання упорядкування ціннісних орієнтацій студентів, адже не можна вважати нормальним, наприклад, такі факти, що майже половина студентів не вважають психічне здоров'я за життєву цінність, а фізичний компонент життя є неактуальним для значної кількості молоді.

г) Ставлення студентів до фізичної культури і спорту

Термін "фізична культура" міцно пов'язаний з іншим терміном -"спорт". Ці поняття часто використовуються як синоніми не лише у повсякденні, а і багатьох науково-методичних роботах (М.Я. Віленський, М.С. Корольчук, Р.П. Сафін, О.О. Тер-Ованесян та ін.). Це дало підставу розширити діапазон методик шляхом звернення до тих методичних засобів, що використовуються у психології спорту (безумовно, з певною адаптацією).

Програма дослідження містила виявлення ставлень студентів до спорту. З цією метою було використано дві методики: "Мотиви занять спортом" (А.В. Шаболтас) та "Вивчення мотивів занять спортом" (розроблена В.І. Тропніковим). Використання двох споріднених методик дозволило перевірити отримані результати на достовірність виявлених тенденцій. У процесі дослідження було враховано, що ці методики більш спрямовані на вивчення мотивів спортсменів, тому дещо було змінено вихідні інструкції. Студентам пропонувалось визначити, наскільки ті чи інші судження справедливі щодо тих причин, що обумовлюють їх заняття фізичною культурою та спортом. Взірці анкет та відповідні інструкції подано у додатках.

У дослідженні за першою методикою (А.В. Шеболтаса) брали участь 115 студентів.

Як відомо, за допомогою цієї методики вивчається структура мотивації стосовно професійної спортивної діяльності шляхом виділення 10 мотивів категорій, яким відповідають певні висловлювання (судження), наведені в опитувальнику. Разом з тим проведений нами аналіз сутності тих питань, які складають текст опитувальника, та результати проміжного пілотажного випробування довели, що цей тест можна використовувати у роботі з студентами за умов незначного його адаптування, перш за все щодо інтерпретації отриманих даних.

За процедурою роботи опитуваним пропонується вибрати з двох варіантів висловлювань ті, що найбільш підходять для них особисто. За отриманими результатами розраховується оцінка значущості таких мотивів:

Мотив емоційного задоволення (ЕЗ) - прагнення, що відображає радІсть рухів І фізичних зусиль. За думкою автора цього тесту, цьому мотивувідповідає судження: "Я отримую радість від спортивних вправ, тому щоможу рухатись і відчувати напруження".

Мотив соціального самоствердження (СС) - прагнення проявити себе, ставлення до занять спортом як засобу підвищення особистого престижу, отримання поваги від інших осіб. Цьому відповідає судження: "Я займаюсь спортом, так як досягаю успіхів. Мої товариші поважають мене за це. Коли я беру участь у змаганнях, мені приємно бути у центрі уваги".

Мотив фізичного самоствердження (ФС) - прагнення до фізичного розвитку, становлення характеру. Йому відповідає судження: "Я активно займаюсь спортом, тому що хочу розвиватись фізично і гартувати свій характер. Не хочу стати лінивим і хворіти, хочу бути здоровим".

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Досвід класного керівника у реалізації педагогічних умов статевого виховання підлітків
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є - закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язливості, не ...

Методика використання народознавчого матеріалу під час вивчення курсу „Я і Україна" в 2 класі
Гіпотезу нашого дослідження, суть якої полягає в тому, що результативність засвоєння учнями природничих і суспільствознавчих знань значно покращиться, якщо на уроках „Я і Україна" в початковій ш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net