Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 14

За блоком "прагнення естетичних задоволень та гострих почуттів" (9 питань, діапазон 9-45 балів): низький рівень 9-21 бал, середній рівень - 22-33 бали, високий рівень - 43-45 балів.

За блоком "надбання корисних умінь та знань" (6 питань, діапазон 4-20 балів): низький рівень - 6-14 балів, середній рівень - 15-23 балів, високий рівень - 24-30 балів.

За блоком "прагнення підвищити престиж, бажання слави" (5 питань, діапазон 5-25 балів): низький рівень - 5-11 балів, середній рівень - 12-18 балів, високий рівень - 19-25 балів.

За блоком "колективістична спрямованість" (7 питань, діапазон 7-35 балів): низький рівень - 7-16 балів, середній рівень - 17-26 балів, високий рівень - 27-35 балів.

Розподіл студентів за відповідними рівнями (високий, середній, низький) щодо кожного блоку мотивів відносно Інших осіб (1) та себе (2) наведено у табл. 3.6.

Як показують результати таблиці, значна частина студентів не усвідомлюють складної структури мотивів занять спортом. Цей важливий вид людської діяльності, що має полімотиваційні основи, розглядається перш за все в плани прямого впливу на людину ("фізичне вдосконалення"). За цим критерієм більша частина студентів (53,3%) знаходяться на високому рівні. Більш-менш сприятливо розвивається мотив розвитку характеру та психічних якостей - 33,3 % учасників дослідження оцінили його як актуальний для себе, та ще 46,7 % - як певною мірою значущий. Що стосується інших мотивів, то тут значна частина студентів вважають їх взагалі мало-актуальними. І не тільки більш складні, опосередковані форми впливу фізичної культури та спорту на людину залишаються неусвідомленими. Навіть такий прямий зв'язок, як додаткові можливості спілкування, міжособистісної взаємодії під час занять фізичною культурою, для студентів залишається неактуальним.

З отриманих даних видно також, що власні мотиви занять спортом у студентів майже не відрізняються від тих, що вони приписують іншим людям. Основні розбіжності спостерігаються лише між групами середнього та низького рівня за рахунок певного взаємообмІну. Порівняно з оцінкою мотивації інших людей стосовно себе студенти вважають дещо більш впливовим мотив покращення самопочуття. Кількість осіб з високим рівнем мотиву використання фізичної культури для покращення самопочуття майже вдвічі більша, ніж щодо оцінки значущості цього мотиву для Інших. Значущість мотивів естетичного задоволення та гострих самопочуттів для мотивації самих студентів більш ніж у два рази перебільшує той показник, що характеризує впливовість цього фактору на людей в цілому. Вище, ніж у загальних оцінках, доля студентів, що відчувають середнього рівня потребу у заохоченні, підвищенні престижу, славі, придбанні корисних умінь і знань, колективістичній спрямованості. Хоча, підкреслимо ще раз, це стосується лише різниці між середніми та низькими групами. Кількість студентів, що мають яскраво виражені мотиви усіх груп, нараховує одиниці.

Таблиця 3.6

Розподіл студентів за рівнями визнання значущості мотивів залучення до фізичної культури і спорту

Блоки мотивів

Оцінка

Рівні визнання значущості

високий

середній

Низький

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Спілкування

1

3

6,7

23

51,2

19

42,1

2

3

6,7

24

53,3

18

40,0

Пізнання

1

1

2,2

22

48,8

25

55,6

2

1

2,2

21

46,6

23

51,2

Матеріальних благ

1

5

11,2

20

44,4

20

44,4

2

4

8,8

22

49,0

19

42,2

Розвитку характеру і психічних якостей

1

16

35,6

17

37,8

12

26,6

2

15

33,3

21

46,7

9

20,0

Фізичного вдосконалення

1

24

53,3

16

35,6

5

11,1

2

24

53,3

12

26,3

9

20,0

Покращення самопочуття і здоров’я

1

5

11,1

23

51,1

17

37,8

2

9

20,0

28

62,2

8

17,8

Блоки мотивів

Оцінка

Рівні визнання значущості

високий

середній

Низький

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Естетичного задоволення і гострих відчуттів

1

3

6,7

15

33,3

27

69,0

2

2

4,4

28

72,3

15

33,3

Придбання корисних для життя умінь і знань

1

6

13,3

16

35,6

23

51,1

2

4

8,8

30

66,8

11

24,4

Потреби у заохоченні

1

7

15,6

16

35,6

22

48,8

2

7

15,6

22

48,8

16

35,6

Підвищення престижу, бажання слави

1

1

2,2

10

22,2

34

75,6

2

1

2,2

22

48,9

22

48,9

Колективістичної спрямованості

1

1

2,2

14

31,1

30

66,7

2

4

8,8

19

42,3

22

48,9

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів
Треба відмітити, що традиційно наука про літературу розглядала історію літератури у першу чергу як історію життя та діяльності творців літературних творів, історію автора. Але в літературному процесі ...

Форми організації занять
До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за тверди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net