Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 15

Цікавим для дослідження є аналіз індивідуальних показників щодо співвідношення оцінки дійовості мотивів стосовно інших людей і себе у опитуваних. Для з'ясування відповідних даних було проведено аналіз первинних відповідей студентів у такому ракурсі: мотив визнається більш значущим для інших людей, ніж для себе (позначимо це умовно <), значущість мотиву як для інших, так і для себе однакова (=), значущість мотиву для себе визнається більш високою, ніж для інших людей (>). Розподіл учасників (у %) відповідно до проведеної диференціації (з врахуванням групи, до якої увійшов студент за попереднім кількісним розподілом) наводиться у табл. 3.7. Звертаємо увагу: у таблиці змінено послідовність подання рівнів: від низького до високого. Це викликано тим, що група високого рівня є малочисельною, тому для кращого висвітлення виявлених тенденцій більш доцільним є аналіз найбільш представлених груп - низької та середньої.

Таблиця 3.7

Блоки мотивів

Рівень

Низький

Середній

Високий

<

=

>

<

=

>

<

=

>

Спілкування

8,8

15,6

17,7

22,2

15,6

13,4

6,7

-

-

Пізнання

8,8

31,4

8,8

22,2

17,8

8,8

-

2,2

-

Матеріальних благ

2,2

20,0

22,2

13,4

15,6

15,6

8,8

-

2,1

Розвитку характеру і психічних якостей

8,8

4,4

13,4

4,4

15,6

17,7

15,6

13,4

6,7

Фізичного вдосконалення

4,4

-

6,7

8,8

6,7

20,0

17,8

34,5

11,1

Покращення самопочуття і здоров’я

4,4

11,1

6,7

20,0

15,6

22,2

4,4

4,4

11,2

Естетичного задоволення і гострих відчуттів

2,2

11,1

20,0

31,4

24,5

6,7

4,4

-

-

Придбання корисних для життя умінь і знань

11,1

2,2

22,2

30,0

26,7

6,7

6,7

4,4

-

Потреби у заохоченні

4,4

22,3

11,1

17,8

8,8

13,4

11,1

8,7

2,2

Підвищення престижу, бажання слави

13,4

22,2

13,4

24,4

6,7

11,1

8,8

-

-

Колективістичної спрямованості

4,4

22,2

13,4

24,5

8,8

22,3

2,2

2,2

-

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи
На сучасному етапі багато хто досліджує принцип доступності. І науковці цей принцип перетворюють у всебічно розкритий принцип розвивального навчання, при якому управління темпом та змістом розвитку м ...

Вимоги до написання букви
Під час написання букв у букварний і після букварний період особлива увага має приділятися аналізу структури кожної букви, її складових елементів самими дітьми, оскільки зоровий образ визначає послід ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net