Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 15

Цікавим для дослідження є аналіз індивідуальних показників щодо співвідношення оцінки дійовості мотивів стосовно інших людей і себе у опитуваних. Для з'ясування відповідних даних було проведено аналіз первинних відповідей студентів у такому ракурсі: мотив визнається більш значущим для інших людей, ніж для себе (позначимо це умовно <), значущість мотиву як для інших, так і для себе однакова (=), значущість мотиву для себе визнається більш високою, ніж для інших людей (>). Розподіл учасників (у %) відповідно до проведеної диференціації (з врахуванням групи, до якої увійшов студент за попереднім кількісним розподілом) наводиться у табл. 3.7. Звертаємо увагу: у таблиці змінено послідовність подання рівнів: від низького до високого. Це викликано тим, що група високого рівня є малочисельною, тому для кращого висвітлення виявлених тенденцій більш доцільним є аналіз найбільш представлених груп - низької та середньої.

Таблиця 3.7

Блоки мотивів

Рівень

Низький

Середній

Високий

<

=

>

<

=

>

<

=

>

Спілкування

8,8

15,6

17,7

22,2

15,6

13,4

6,7

-

-

Пізнання

8,8

31,4

8,8

22,2

17,8

8,8

-

2,2

-

Матеріальних благ

2,2

20,0

22,2

13,4

15,6

15,6

8,8

-

2,1

Розвитку характеру і психічних якостей

8,8

4,4

13,4

4,4

15,6

17,7

15,6

13,4

6,7

Фізичного вдосконалення

4,4

-

6,7

8,8

6,7

20,0

17,8

34,5

11,1

Покращення самопочуття і здоров’я

4,4

11,1

6,7

20,0

15,6

22,2

4,4

4,4

11,2

Естетичного задоволення і гострих відчуттів

2,2

11,1

20,0

31,4

24,5

6,7

4,4

-

-

Придбання корисних для життя умінь і знань

11,1

2,2

22,2

30,0

26,7

6,7

6,7

4,4

-

Потреби у заохоченні

4,4

22,3

11,1

17,8

8,8

13,4

11,1

8,7

2,2

Підвищення престижу, бажання слави

13,4

22,2

13,4

24,4

6,7

11,1

8,8

-

-

Колективістичної спрямованості

4,4

22,2

13,4

24,5

8,8

22,3

2,2

2,2

-

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вивчення природознавства у початкових класах
На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, ...

Художні зображальні матеріали для педагогічного малюнка
У навчальних приміщеннях наших середніх та вищих навчальних закладах завжди є класні дошки чорного, коричневого, рідше темно-зеленого кольору, на яких чітко виділяються написи чи малюнки крейдою. Кла ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net