Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 16

Як видно з наведених у таблиці даних, достатньо представленими є всі три варіанти співвідношення оцінок і самооцінок: як взаємоузгоджених, так і різноспрямованих.

Але їх розподіл помітно відрізняється залежно від рівня, на якому знаходяться студенти, що надають оцінку. Так, за мотивом "спілкування" на низькому рівні переважають тенденції ототожнення дії цього чинника як для себе, так і для інших, та самооцінка нижча, ніж оцінка інших. На середньому ж рівні найбільша кількість студентів (22,2%) вважають, що їх прагнення до спілкування під час занять фізичною культурою та спортом вище, ніж у інших.

Третина учасників дослідження (31,4%), які знаходяться на низькому рівні за мотивом "пізнання", вважають, що їх прагнення задовольнити свої пізнавальні потреби через спорт не відрізняються від інших. На середньому ж рівні більше представлена частка тих, хто вважає прояв цього чинника у інших більшим, ніж у них самих.

Стосовно мотиву отримання через спорт матеріальних благ - тут на низькому рівні переважає тенденція зменшувати вплив цього чинника на себе, ніж на інших, тоді як на середньому рівні всі показники розподілились рівномірно. При цьому група студентів з високим рівнем майже не представлена.

За показником прагнення через фізкультуру та спорт розвинути характер і психічні якості учасники дослідження більш-менш рівномірно розподілились за усіма, у т.ч. третина з них припадає на високий рівень. При цьому на низькому та середньому рівнях переважає тенденція "самооцінка нижче, ніж оцінка", а на високому - "самооцінка вище, ніж оцінка інших".

Що стосується мотиву фізичного вдосконалення, п'ята частина студентів (20%) вважають, що у них відповідне прагнення проявляється менше за інших.

Але серед 63,4% учасників, що знаходяться на високому рівні, таких студентів вже помітно менше (11,1%). Більше половини серед цієї групи (34,5%) оцінюють силу цього мотиву у себе такою ж, як у інших, а 17,8% -як більш високу.

Мотив занять фізкультурою та спортом з метою покращення самопочуття у більшості студентів представлений на середньому рівні, і тут слід відмітити майже однакові кількісні показники у тих, хто оцінює своє прагнення менше або більше, ніж у інших.

Щодо мотивів "естетичне задоволення і отримання гострих відчуттів" та "придбання корисних для занять умінь", то тут основна частина показників розміщується у зонах швидкого та середнього рівня. Але у розподілі всередині рівнів є помітні відмінності. Так, естетичний чинник на низькому рівні оцінюється більшою частиною студентів як такий, що дорівнює прагненням інших (11,1%), або є більш низьким. На середньому ж рівні переважає доля тих, хто оцінює дію цього мотиву для себе як більш впливову, ніж для інших (31,4%), І ще 24,5% вважають їх рівно значущими.

Щодо мотиву придбання корисних знань та умінь, то тут на низькому рівні більш представлена група тих, хто вважає своє прагнення вище, ніж у інших.

Потреба у заохоченні студентів, що знаходяться на низькому рівні, оцінюється для інших як така ж сама, або дещо менше, ніж для себе. На середньому рівні частка студентів з протилежними тенденціями майже співпадає. Але п'ята частина студентів за цим показником вийшли на високий рівень, і серед них переважає частина тих, хто оцінює свою потребу у заохоченні під час занять спортом більш високою, ніж у інших.

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
Аналіз показників соматичного здоров’я дітей дав можливість говорити про те, що рівень показників індексу Робінсона (рис. 3.1) у більшості (54,2% хлопців та 30,5% дівчат) обстежених знаходиться на ни ...

Ігрові прийоми навчання читаня
Всім відомо, що саме процес читання на початковій його стадії -надзвичайно важкий для дітей, потребує від них значних розумових зусиль. А використання гри дає можливість навчатися у більш легкій, нев ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net