Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 17

За мотивом "підвищення престижу, бажання слави" на низькому рівні переважає частка тих, хто оцінює його дію на себе також, як і на інших, хоча представлені певною мірою (і до того ж однаковими кількісними значеннями) і обидві різноспрямовані тенденції. На середньому рівні 24,4% (найбільша частина) вважають, що цей мотив у них сформований більше, ніж у інших. Так само вважають ще 8,8% учасників, які досягли високого рівня.

За чинником "колективістична спрямованість" учасники також в основному розподілились за низьким і середнім рівнями. При цьому на низькому рівні більш представлена частка тих, хто вважає дію на себе цього мотиву як таку ж або більше, ніж на інших. На середньому ж рівні думки майже полярно розподілилися: 24,5% вважають, що у них цей мотив менший, ніж у інших» а 22,3% - як більший.

В цілому співвідношення між оцінками і самооцінками без врахування рівнів є величиною, яка певною мірою залежить від характеру мотиву. Про це свідчать дані таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Співвідношення загальних оцінок і самооцінок респондентів (у %)

Блоки мотивів

Оцінка вища за самооцінку

Самооцінка і оцінка однакові

Самооцінка вища за оцінку

Спілкування

37,7

31,2

31,1

Пізнання

31,0

51,4

17,6

Матеріальних благ

24,4

35,6

40,0

Розвитку характеру

28,8

33,4

37,8

Фізичного вдосконалення

31,0

31,2

37,8

Самопочуття

28,8

31,1

40,1

Чуттєвих потреб

37,8

35,5

26,7

Вмінь і знань

37,8

32,9

28,9

Схвалення

33,3

39,8

26,9

Престижу

44,6

28,9

24,5

Колективізму

361,1

33,2

35,7

Отже, дві третини учасників дослідження вважають, що у них більша або менша потреба у включенні в заняття фізичною культурою і спортом заради задоволення певних потреб. При цьому вищою, ніж у цілому, 40,0 % студентів вважають потребу у збереженні здоров'я, покращенні самопочуття, майже стільки ж студентів (37,8%) - розвиток характеру та прагнення до фізичного вдосконалення. В той же час нижчою є вплив мотиву пізнання (лише 17,6% спрямовуються пізнавальними інтересами при включенні у заняття фізичною культурою, спортом). Стосовно ж мотиву престижу 44,6% студентів вважають, що їх прагнення отримати підвищення статусу або отримання визнання (слави) є нижчим, ніж в цілому у людей. Показово, що на такому ж низькому рівні є вплив на студентів показника отримання корисних для життя умінь і навичок.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ігри до уроків образотворчого мистецтва
Ігри можуть бути іще однією формою перевірки і закріплення знань з образотворчого мистецтва. У процесі гри діти навчаються правильно сприймати форму предмета, його барву, величину, пропорції, положен ...

Методика організації та проведення ігрової діяльності в початкових класах
Слід визначити, що в початкових ланках освіти розвиткові емоційної сфери приділяється більше уваги, ніж у старших класах. Однак з точки зору гармонійності у розвитку дітей теж існують певні диспропор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net