Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 18

д) Структура ставлень студентів до фізичної культури і спорту як особистісної цінності

Як відомо, у системному підході умовами виникнення будь-якої структури є наявність певних елементів (склад системи) та способи зв'язку між ними.

Ціннісне ставлення до певного явища або навчального предмету можна розглядати як специфічну систему, яка детермінована зовнішніми впливами, значущість яких обумовлена внутрішніми умовами, тобто ступенем актуалізації у студентів тих чи інших потреб. Саме співвідношення зовнішніх чинників і внутрішніх складових обумовлює пристрасне, небайдуже відношення людини до певного явища. А це означає, що ціннісне ставлення має певну структуру, тобто містить ієрархічний набір чинників, значущість яких для особистості (тобто, характер і ступінь зв'язку з внутрішніми детермінантами активності) є сугубо індивідуальним.

Як будь-яка складна система, ціннісне ставлення повинно розглядатись у двох ракурсах:

а) склад, тобто сукупність вихідних показників, з яких власне і будується система;

б) характер зв'язків між ними, що визначають значною мірою ступінь інтегрованості системи.

І склад (елементи), і структура (способи їх взаємозв'язку) є сутнісними характеристиками системи. Не менш важливою характеристикою є також наявність системоутворюючого (наскрізного) фактору, який "цементує" взаємодію окремих елементів і забезпечує функціонування системи як певної цілісності, частини якої мають спільну мету і спрямованість. Саме на основі системоутворюючого фактору і відбуваються в середині системи інтеграційні тенденції.

Ставлення людини до певного явища визначається її базовими потребами і мотивами, що ними породжуються. Дія будь-якого мотиву визначається миттєвою або пролонгованою актуальністю певної потреби. В той же час будь-яка діяльність людини є полімотивованою, тобто в основі її детермінації можуть знаходитись різні потреби та їх співвідношення, а відповідно, і різні мотиви.

Розмежовуючи між собою два споріднених поняття: "мотив" і "ціннісні ставлення", слід нагадати, що мотив найчастіше відповідає якійсь одній конкретній потребі, тоді як ціннісне ставлення інтегрує окремі потреби і відповідні мотиви в єдине смислове ціле, що викликає стійке емоційно позитивно забарвлене переживання щодо взаємодії з відповідним явищем чи предметом.

Таким чином, виявити ціннісне ставлення - це:

1) з'ясувати, чи викликає певне явище позитивне емоційне переживання (не є байдужим),

2) виявити, які базові потреби або скоріше відповідні їм мотиви обумовлюють це переживання.

Можна стверджувати, що ціннісне ставлення студентів до фізичної культури є певною індивідуальною мотиваційною системою, яка визначається і обумовлюється ієрархією окремих мотивів та домінуючим мотивом як системоутворюючим фактором.

Отже, дослідити ціннісне ставлення людини до будь-якого явища чи предмету - це виявити ту відносно стійку систему відношень людини, яка носить відбиток її найбільш актуальних потреб.

Таким чином, стосовно фізичної культури - виявити особливості ціннісного ставлення - це означає виявити його структуру, тобто глибоко індивідуальне співвідношення окремих мотивів, які потенційно може задовольнити включення у відповідну діяльність або взаємодію з предметом ставлення.

На наш погляд, вивчити особливості ціннісного ставлення студентів до фізичної культури І спорту - це також означає виявити співвідношення основних мотивів, що обумовлюють активність І характер включення людини у відповідний процес (в нашому випадку - навчальну діяльність з предмету "Фізичне виховання").

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мелодика мовлення та її використання в усному мовленні
Зі значенням мелодики учні в основному вже ознайомлені. Розуміють висхідну — як розвиток думки, спадну — як завершення думки. Але з монотоном не завжди справляються, хоч вправлялися в цьому. Не знают ...

Роль української літератури у формуванні національно-свідомої особистості
З відомих соціально-політичних причин проблема формування національної свідомості вченими не розглядалася. Ситуація, що склалася за останні роки в Україні, висвітила цілий комплекс недоліків навчальн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net