Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 2

Наведемо деякі отримані результати, які, на наш погляд, дозволяють певною мірою зрозуміти джерела навчальної та фізичної активності студентів.

Перш за все, нас цікавив характер того життєвого досвіду, що отримують студенти в процесі занять відповідним предметом у школі та вищому навчальному закладі. З цією метою було проведено відповідне анкетування, яке містило ряд таких запитань.

Щодо питання "Як ви у школі ставилися до занять з фізичної культури?" було передбачено такі варіанти відповідей: а) вважали їх за вкрай необхідні; б) вважали їх за такі, що мають певну користь; в) були байдужі; г) вважали за зайві в навчальній програмі; г) вважали їх за такі, що тільки наносять шкоду учням (травмують їх).

Серед студентів відповіді розділились таким чином: відповідний предмет є вкрай необхідним - 17,8%; таким, що має певну користь - 20,0%, байдужим - 13,3%, зайвим - 24,4%, таким, що травмує учнів - 24,4%. Отже, майже половина студентів (48,8%) негативно ставилися до занять з фізичної культури, а з врахуванням тих, кому ці уроки були байдужими, їх кількість стає переважаючою (62,1%). Тобто, багато студентів починають навчання у педвузі з негативною установкою щодо відповідного предмету.

Студентам також було запропоновано оцінити, чи легко їм було виконувати вправи, що надавались вчителем фізичної культури. Пропонувались такі варіанти відповідей: а) так, легко; б) не зовсім легко, але без особливих труднощів; в) дивлячись, які вправи: інколи легко, інколи важко; г) в основному з ускладненнями і не зовсім вдало; д) дуже важко.

Серед учасників опитування вважають, що вправи виконувати було легко, 9,9% респондентів, не зовсім легко, але без зайвих труднощів 40,0%, труднощі викликались певними вправами - 24,4%, в основному з ускладненнями - 4,4%, дуже важко 24,4%. Отже, можна стверджувати, що основна причина негативного ставлення більш ніж половини студентів під час навчання у школі до занять з фізичної культури виникала скоріше на соціальному і психологічному, ніж фізичному рівні.

Було також запропоновано студентам порівняти власний рівень виконання завдань з тим, що був притаманний іншим учням. Можливі варіанти визначення: а) було набагато легше, ніж більшості інших, виконувати вимоги вчителя фізкультури; б) так, як усім, не більше і не менше; в) набагато складніше, ніж більшості інших.

40,0% студентів вважають, що їм було легше, ніж іншим, виконувати завдання вчителя, 22,2% - так, як усім, і 35,5% - що їм було важче, ніж більшості інших учнів. Отже більше третини студентів вважали, що знаходилися у більш несприятливих умовах, ніж інші.

Значний вплив на ставлення учнів до занять з фізичної культури має їх стан здоров'я. Як показують наші дослідження (за результатами спостережень, опитувань учнів, активізації спогадів студентів), особливо напружені стосунки виникають між вчителями фізкультури і дітьми, що хворіють. Наявність таких дітей на уроці часто дратує вчителя, він намагається підкреслити своє негативне ставлення до них (іронізує, надає принизливі доручення та ін.).

Студентам було запропоновано відповісти на запитання: "Як би ви визначили ваш загальний стан здоров'я в школі, враховуючи такі критерії:

а) відмінний, бо хворів дуже рідко;

б) не зовсім відмінний, але не такий вже поганий, адже хворів не дуже часто;

в) середній, хворів не більше і не менше, ніж інші;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Завдання для самостійної роботи учнів у процесі позакласного читання
Позакласне читання – це урок навчаючий, тому до його дидактичної мети, перш за все, відноситься підготовка учнів до сприймання нового матеріалу. Підготовка повинна починатися з завершенням попередньо ...

Ефективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання
Використання логопедичної ритміки в корекційній роботі з тими, хто заїкається обумовлене наступними положеннями. 15 Між мовною функцією - її руховим, виконавчим компонентом - і загальною руховою сист ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net