Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 20

а)сам домінуючий чинник може мати низьке (Н), середнє (С) або високе (В) значення;

б)низькі (Н), середні (С) або високі (В) значення можуть мати і Інші(підпорядковані) чинники (ПЧ).

Тоді реально можуть виникати такі сполучення:

Рис. 3 Варіанти сполучень домінуючого та підпорядкованих чинників за рівнями розвитку

Отже, ДЧ високого рівня може сполучатись з ПЧ низького та середнього рівнів, ДЧ середнього рівня - з ПЧ середнього та низького рівнів, ДЧ низького рівня - з ПЧ низького рівня.

Важливим питанням є визначення ступеню розриву між домінуючим та підпорядкованими чинниками. Результати емпіричного дослідження свідчать про те, що можуть бути різні кількісні значення. Найбільшу складність має оцінка за критеріями "домінування-підпорядкування" таких результатів, коли різниця між домінуючим та підпорядкованими чинниками майже незначна (1 бал). А таких варіантів виявлено багато. Тому є необхідність виділити ще один тип структури - проміжний, коли домінуючий чинник лише умовно можна таким визнати, адже різниця між найбільшим значенням та деякими іншими складає лише 1 бал.

Полімотиваційний тип структури (наявність у структурі декілька рівнозначущих чинників) також може диференціюватись за такими ж ознаками, що і у попередньому випадку (рівень домінуючих чинників та сполучення з рівнями інших, підпорядкованих чинників), але додається ще одна ознака - кількість домінуючих чинників.

Безумовно, дослідження структурних особливостей системних об'єктів відкриває нові перспективи аналізу механізмів їх функціонування. Це справедливо і стосовно аналізу структурних особливостей ціннісних ставлень студентів до тих чи інших об'єктів їх життєдіяльності.

Але у нашому дослідженні ми обмежимось лише з'ясуванням первинного розподілу студентів - за типами структур. Адже для того, щоб провести повний аналіз структурних особливостей ціннісних ставлень студентів до фізичної культури і спорту, треба мати значно більший обсяг вибірки (кількість учасників).

У процесі проведеного емпіричного дослідження з'ясовано, що кількість студентів з мономотиваційним типом структури відповідного ціннісного ставлення складає 44 особи (38,2 %), з проміжним типом - 35 осіб (30,5 %), з полімотиваційним типом 36 осіб (31,3 %). Таким чином, у більшої частини студентів у структурі збудників активності щодо занять фізичною культурою і спортом виявлено наявність декількох детермінант, які або є рівнозначущими, або відрізняються несуттєво. Провідну позицію можуть мати мотиви досягнення успіху, спортивно-пізнавальний, підготовки до професійної діяльності, але переважно на середньому рівні сформованості. Разом з цим найчастіше взагалі відторгаються студентами (рівень низький, дуже низький або повна відсутність) такі мотиви, як емоційне задоволення (незначущий у 38,5% студентів), соціального самоствердження (57,1%), соціально-емоційний (64,6%), раціонально-вольовий (55,7%).

Таким чином, можна стверджувати, що ціннісне ставлення студентів до фізичної культури і спорту (а звідси - і до відповідного навчального предмету) визначається сукупністю взаємодіючих чинників, які знаходяться між собою у певному підпорядкуванні. При цьому можна виділити смислове "ядро", яке містить найбільш значущі саме для цієї особистості чинники (особистісний смисл), перехідну зону (емоційно небайдужі чинники), периферію (слабо усвідомлені чинники) та сферу невизначеності (неусвідомлені чинники). Експериментально з'ясовано, що зміст "ядра", розподіл чинників по інших зонах є індивідуальним у кожного студента.

Страницы: 15 16 17 18 19 20 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи
Аналіз літератури показав, що у книгах та періодичних виданнях найменше приділяється увага саме механічній обробці металу, яка до того ж є найскладнішою для засвоєння. Саме тому ми спробуємо розробит ...

Відбивання гомоцентричних пучків світла від плоских і сферичних поверхонь
Установивши закон відбивання для паралельного пучка променів, перейдемо до розгляду відбивання від плоскої дзеркальної поверхні розбіжного гомоцентричного пучка променів світла. Основне питання, яке ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net