Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 3

г) низький, часто хворів;

д) зовсім поганий, хворів постійно". Виявилось, що лише 13,4% студентів вказали, що в школі хворіли дуже рідко, 26,7% - хворіли не дуже часто, 11,1% - хворіли не більше, ніж інші, 4,4% - хворіли часто і 44,4% - дуже часто. Отже, майже половина студентів складається з так званої "групи ризику", тобто осіб, у яких за об'єктивними обставинами порушено ставлення до фізичної культури і спорту.

На питання "Чи були ви звільнені від занять з фізичного виховання" 15,6% опитуваних вказують, що були звільнені майже постійно, 44,4% -певний час, і 40,0% майже ніколи не звільнялись.

Показовими є відповіді на питання "Який настрій був у вас переважно на уроках з фізичної культури?"

Аналіз відповідей на це питання вівся у двох ракурсах: переважає позитивний настрій (завзятий, бадьорий, веселий, радісний), та переважає негативний настрій (байдужий, пригнічений, сумний, стурбований). І хоча серед студентів, що брали участь в дослідженні, більшість (55,6%) вказали на домінування позитивного настрою, не можна ігнорувати той факт, що у 44,4% спостерігається переважання негативного настрою.

Цікаві дані було отримано на запитання: "Як ставився до вас вчитель фізкультури?" 84,4% респондентів відповіли, що ставлення вчителя було позитивним (ставився добре, виділяв серед інших, ставив за приклад, заохочував, своєчасно відмічав успіхи, надавав допомогу, підтримував при невдачах). Одночасно 15,6% учасників дослідження (кожен шостий студент) вказали на те, що ставлення вчителя було більш негативним (ставився байдуже, майже не помічав, глузував за невдачі, сварив при усіх, наводив як приклад невдахи).

На пропозицію оцінити, як студенти себе відчували найчастіше на уроках фізичного виховання, респонденти вказали, що позитивно (вдалим, успішним, визнаним, спритним ) відчувають себе лише 51,5% опитуваних, тоді як негативне самосприйняття (ніяким, незграбним, невдалим, невезучим) притаманно 48,5% студентів.

Ряд питань стосувався оцінки ситуації навчання у вузі. Студентам було запропоновано оцінити, чи змінилося їх ставлення до фізичної культури, виходячи в її організації у педагогічному навчальному закладі. Покращення свого ставлення відмітили 28,9% учасників дослідження, тоді як у 68,9% воно залишилось таким же, і лише у 2,2% погіршилось.

Було також запропоновано визначити, чи потрібний предмет з фізичної культури у вищому навчальному закладі? Виявилося, що 68,9% студентів вважають предмет з фізичної культури необхідним у навчальному процесі вищого закладу освіти, але третина учасників (30,1%) заперечують його необхідність.

Пропонувалось також надати пропозиції щодо того, які форми роботи на заняттях з фізичної культури студенти вважають за найкращі для них особисто. Відповіді розподілились таким чином: індивідуальні вправи (53,4%), групові ігри в спортивному залі (71,1%), групові ігри на свіжому повітрі (66,2%), спортивні секції (32,1%), туристичні походи (88,8%), участь у спортивних змаганнях (12,8%), спостерігання за спортивними змаганнями (спортивне "уболівання") (75,6%). Таким чином, значна кількість відповідей припадає на пасивну спостерігальну участь.

До анкети входило також питання про те, яка поведінка найбільш притаманна студентам на заняттях з фізичної культури:

а) активно і з захопленням включаються у виконання вправ, що задаються вчителем;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Урок – основна форма навчання в школі
На сучасному етапі розвитку школи в основному використовується класно-урочна система навчання, класно-урочну систему навчання можна описати і дати певне визначення поняттю „урок”. Урок – це форма орг ...

Тематичне оцінювання учнів
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: · усунення безсистемності в оцінюванні; · підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; · індивідуальний та диференційований підх ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net