Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Але, на наш погляд, упорядкуванню системи фізичного виховання студентів не вистачає наукових відомостей про суб'єктивний фактор, а саме виявлення ставлень студентів до цього навчального предмету та відповідних занять. Адже, як відомо, будь-які цілі та завдання, найкращі програми залишаться суто формальними, не нададуть необхідного впливу, якщо не є особистісно прийнятими, включеними в мотиваційну сферу тих, хто навчається.

З метою вивчення ставлень студентів педагогічного інституту до навчального предмету "Фізичне виховання" було проведено відповідне дослідження, яке складалося з декількох етапів. Перш за все, студентам, що брали участь у дослідженні, було запропоновано оцінити навчальні предмети за кількома критеріями. Оцінювання проводилось за 5-бальною шкалою, де бал 5 вказував на високий рівень прояву відповідної якості, а бал 1 - на її фактичну відсутність або прояв протилежної якості. Студентам повідомлялось, що використовувати треба весь діапазон оцінок.

Критерії оцінювання (за В.А. Семиченко та М.І. Сичовою):

1) професійна необхідність предмету;

2) якість викладання: чіткість, логічність, послідовність, доступність;

3) наявність у студента власного інтересу до змісту даного предмету;

4) науковість матеріалу, що викладається;

5) особистісна привабливість викладача;

6) оцінка, яку студент отримав за предмет;

7) оцінка, яку студент поставив би собі сам;

8) ступінь важкості предмета для студента;

9) ступінь активності студента в подоланні труднощів, що виникають при вивченні предмету;

10) оцінка студентом обсягу навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання;

11) оцінка можливостей виконання завдань, що виносяться на самостійне виконання;

12) самооцінка ступеню власної підготовленості до занять з предмету.

Оцінювання проводилось студентами педагогічного університету (16 осіб). Пропонувалось оцінити за наведеними критеріями спочатку предмет, який викладався у школі (ретроспективна оцінка), та той, що зараз викладається у вищому навчальному закладі.

У табл. 3.1. наводяться узагальнені дані щодо оцінки студентами навчального предмету "Фізичне виховання" у вузі.

Таблиця 3.1

Оцінки студентів навчального курсу "Фізичне виховання"

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оцінки з фізвиховання

3,1

4,3

3,7

4,1

4,1

4,4

4,5

3,1

2,4

1,8

4,4

2,3

Розглянемо отримані результати з двох точок зору: ставлення самих студентів та оцінка тих факторів, що обумовлені діяльністю або особистістю викладача. Як видно з таблиці, оцінка професійної необхідності навчального предмету "Фізичне виховання" є середньою (3,1 бали). Недостатньо високим є і інтерес студента до змісту цього предмету (3,7 балів). В той же час якість викладання предмету студенти оцінюють досить високо: оцінка послідовності і логічності його викладання складає 4,3, науковість матеріалу, його оновлення 4.1. В цілому достатньо високою можна вважати і оцінку особистості викладача - 4,1. Оцінка, яку студент отримав за предмет, та оцінка, яку він поставив би собі сам, майже збігаються (4,4 та 4,5 балів). Середньою є оцінка ступеню важкості предмета для студента - 3,1 балів. В той же час ступінь активності студента в подоланні труднощів, що виникають при вивченні предмету, ще нижча (2,4). Певною мірою це може бути обумовлено майже повною відсутністю завдань, що виносяться на самостійне опрацювання (1,8), виконання ж тих, що задаються, за думкою студентів, цілком можливе (4,4). Але ступінь підготовленості до занять з предмету, як витікає з відповідей, дуже низька - 2,3 балів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
Аналіз показників соматичного здоров’я дітей дав можливість говорити про те, що рівень показників індексу Робінсона (рис. 3.1) у більшості (54,2% хлопців та 30,5% дівчат) обстежених знаходиться на ни ...

Проектування технологій навчання по темі «Особливості конструювання двошовного рукава до пальто» курсу
«Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання» Таблиця 2.1. Характеристика навчальної групи Показники навчальної групи Значення показників, що варіюються 1 2 3 4 5 6 7 1. Середній бал за опор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educationua.net