Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Сторінка 10

Вправи на поліпшення роботи кишечника.

Одним із захворювань, що супроводжує педагогічну діяльність, є порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Це викликано як порушеннями психосоматики внаслідок нервово-психічних напруг, так і конкретними обставинами: постійним порушенням режиму харчування, застійними явищами в області нижнього таза внаслідок сидячого способу життя, результатом чого є порушення перистальтики кишечника (хронічні запори).

При виникненні відповідних порушень корисними виявляються вправи (для їхнього виконання необхідний килимок, тому що більшість з них виконуються в положенні лежачи).

Оволодіння прийомами самомасажу.

Оволодіння прийомами самовправлення.

Отже, метою формуючого експерименту було розробити такий зміст і визначити організаційно-методичні особливості викладання предмету "Фізичне виховання", що сприяли би усвідомленню студентами множинного впливу занять фізичною культурою на особистісний та професійний розвиток. Тому вже з першого року навчання студентів викладачем ставилося завдання: розкрити весь спектр можливостей фізичного виховання, який містить: особистісну складову (самооцінка, формування позитивної Я-концепції, розвиток гуманістичної спрямованості особистості), професійну складову (оволодіння елементами професійної техніки), профілактичну складову (оволодіння прийомами і засобами попередження професійних захворювань), активізуючу складову (підвищення тонусу організму, працездатності), релаксуючу складову (засвоєння прийомів релаксації, подолання м'язових бар'єрів), соціальну складову (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії, вмінь роботи в командах), тощо. Кожне заняття наповнювалось відповідними вправами.

У процесі реалізації експериментальної роботи студентам задавалась система рефлексивних процедур, які містили завдання при виконанні кожної вправи проаналізувати: чи важко було виконувати цю працю спочатку та наприкінці; що заважало цьому на початку та наприкінці; хто з учасників надавав допомогу та чиї дії ускладнювали виконання вправи; які внутрішні зрушення відбувались з самим виконавцем; яке значення мала вправа для покращення фізичного стану, для подолання внутрішніх бар'єрів та особистісного розвитку, для міжособистісних стосунків студентів, для професійного становлення; пропозиції щодо зміни або самої вправи, або умов ЇЇ виконання; пропозиції щодо тих вправ, які можна було б використати для подальшого розвитку. Відповідний аналіз студенти робили після кожного заняття в спеціальних щоденниках саморозвитку з обов'язковим звітуванням на наступному занятті.

Тобто, в процесі роботи на навчальних заняттях студентам давалось завдання не тільки відтворювати та засвоювати відповідні форми роботи, а й використовувати можливості фізичного виховання для власного розвитку. Очікувалося, що таким шляхом можна суттєво підвищити результативність відповідного навчального предмета, а, отже, його вклад в професійне становлення майбутніх учителів, вирішити важливі проблеми поєднання фізичного, психічного, особистісного розвитку кожного студента, створення міцного фундаменту для збереження та покращення його наявного та майбутнього здоров'я.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми, методи і засоби реалізації стандартизованого контролю знань, умінь і навичок з математики в початкових класах
Знання і розуміння дидактичних і методичних функцій контролю, їх конкретизація до учбового предмету - математики - дозволяє учителю грамотно, з найменшою витратою часу будувати перевірку, досягати не ...

Місце позакласної виховної роботи та її роль в формуванні особистості школяра
Оскільк проблема збереження і розвитку творчої активності дитини не стала в шкільних програмах основною метою виховання, ми маємо підставу говорити про недосконалість сучасної системи виховання, про ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net