Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Сторінка 2

Блок 1. Фізичні вправи як засіб підвищення працездатності студентів у навчальній діяльності.

Навчальна діяльність студентів має ряд специфічних особливостей. До їхнього числа варто віднести насамперед:

1) Гіподинамічний характер діяльності, тобто вимушено низький рівень фізичної активності, блокування природної потреби молодих людей у фізичних рухах, особливо під час аудиторних занять, тривалість яких складає 6-8 годин, та самостійної роботи у бібліотеці або при виконанні навчальних завдань.

Високий рівень розумових навантажень, який супроводжується стомленням, що накопичується (щоденним, щотижневим, семестровим).

Стресовий характер навчальної діяльності, особливо в період екзаменаційних сесій, коли в короткий термін студенти здають значну кількість заліків і іспитів, що супроводжується інтенсивною підготовкою (часто з порушенням сну і режиму харчування). При цьому часто високий рівень хвилювання, що відчувають студенти, блокує їхні інтелектуальні можливості, приводить до низьких результатів успішності.

Як особливу проблему, варто назвати низький опір організму студентів різного роду захворюванням, що викликано зниженням загального імунітету (вплив Чорнобильської аварії, загальний несприятливий екологічний стан в Україні, погіршення якості харчування й ін.).

Як засоби, що дозволяють здійснювати корекційно-профілактичні міри для подолання відповідних труднощів, варто назвати:

Формування здатності до більшої фізичної мобільності, особливо за рахунок мікрорухів, регульованого використання сполучень фізичної напруги і розслаблення (що особливо важливо в умовах, коли активні фізичні дії із широкою амплітудою рухів неможливі).

Оволодіння технікою релаксації.

Оволодіння прийомами активного дихання, що сприяють підвищенню як розумової працездатності, так І стресостійкості.

Оволодіння елементами аутотренінгу.

Оволодіння фізичними вправами, що дозволяють підвищити опір організму різного роду захворюванням.

Реалізація частини відповідних завдань передбачалася у свій час у процесі вивчення студентами курсу "Основи педагогічної майстерності" (заняття "Майстерність вчителя в керуванні собою, основи техніки саморегуляції"), відповідно до програми, розробленої викладачами кафедри педагогічної майстерності Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленко. Однак в останні роки даний курс викладається далеко не у всіх педагогічних інститутах. Крім того, ми вважаємо, що одне заняття в рамках відповідного курсу, до того ж часто технічно недостатньо оснащене, не може вирішити задачі озброєння студентів навичками саморегуляції. У даному аспекті навчальний предмет "Фізичне виховання" надає більш широкі можливості як у часовому, так і в організаційному вимірах. Включення елементів саморегуляції в навчальні заняття по фізичному вихованню, по-перше, може бути пролонгованим, по-друге, є можливість використовувати різного роду вправи (при різних положеннях тіла).

У нашій роботі з даного напрямку була використана частина вправ, що приводяться в літературі, але модифікованих відповідно до більш широких можливостей, які надає предмет "Фізичне виховання" для відпрацювання краси і пластики рухів, Крім того, запропонований ряд авторських методик.

Змістове наповнення блоку:

Теоретична частина.

Теоретична складова блоку висвітлювала такі важливі питання:

Гігієна розумової праці і навчальної діяльності студентів.

Рухова активність як важливий компонент розумової працездатності.

Негативні наслідки гіподинамії.

4) Саморегуляція психічних станів і працездатності як складова життєдіяльності осіб, що займаються розумовою працею.

5) Механізми і прийоми саморегуляції.

Оскільки формуючий експеримент проводився у природних умовах (на заняттях з фізичного виховання), де лекції як нормативний компонент навчального процесу не передбачався, відповідні питання розглядались на початку кожного заняття (від 5 до 20 хвилин залежно від проблеми, яка розглядається).

Практична складова блоку.

Студентам пропонувались такі напрями роботи над собою і відповідні вправи:

вправи на оволодіння технікою саморегуляції:

розслаблення і напруження м'язів;

посилення вербального компоненту саморегуляції (оволодіння формулами самонавіювання);

контроль тонусу мімічних м'язів;

оволодіння технікою релаксації;

підвищення ступеню усвідомлення м'язової активності (її якісних особливостей);

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Спостереження за природою в 1 та 2 класах
Організація спостережень, обговорення результатів їх, вироблення навичок фіксування їх у зошиті з друкованою основою здійснюються на уроках "Я і Україна". Проте ці види занять можна поєднув ...

Тематичне оцінювання учнів
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: · усунення безсистемності в оцінюванні; · підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; · індивідуальний та диференційований підх ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net