Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

підвищення рівня "почуття тіла", рефлексування сигналів, що йдуть від різних груп м'язів;

відчуття "радощів руху", усвідомлення і переживання позитивних емоцій від рухової активності;

психо гімнастика на оптимізацію психічних станів:

ознайомлення з різними програмами і техніками саморегуляції психічних станів;

відпрацювання певної програми студентами (її повне виконання під контролем викладача);

3)техніка дихання як засіб саморегуляції:

ознайомлення з різними прийомами, що оптимізують дихання;

ознайомлення з дихальними гімнастиками (гімнастика Стрельнікової);

4)вправи на подолання наслідків гіподинамії:

засвоєння репертуару мікрорухів як засобу підвищення м'язової активності у ситуаціях змушеної нерухомості

відпрацювання прийомів перерозподілу навантажень з втомлених м'язів на інші м'язові групи.

Вправи на фізичне зміцнення й оздоровлення складають нормативний зміст програми, тому на них ми докладно не зупиняємося.

Вищенаведені процедури освоюються і виконуються студентами протягом 1 семестру (на 1 курсі). Поступово по мірі оволодіння первинними прийомами вводяться нові, інтегровані завдання, що містять елементи самоаналізу, творчості, педагогічні дії. Наведемо деякі з них:

Розширення прийомів саморегуляції. Студентам пропонується придумати свої вправи і програми аутотренінгу на підвищення здатності до саморегуляції.

Виконання педагогічних дій. Студентові пропонується організувати виконання запропонованої ними вправи в групі: провести інструктаж, здійснити педагогічне керування індивідуальними і груповими діями, провести обговорення, підвести підсумки. Після цього здійснюється обговорення по двох аспектах: а) ефективність запропонованої вправи; б) педагогічна доцільність і коректність керування її виконанням.

Самоаналіз ступеня освоєння процедур саморегуляції. Студентам пропонується проаналізувати, наскільки вони опанували прийомами релаксації, керування м'язовим тонусом і емоційно-психічним станом. При цьому вони повинні привести конкретні ситуації життєдіяльності, де ними застосувалися ці прийоми, оцінити ступінь успішності й ефективності рішення відповідної проблеми та реалізації відповідної програми.

- Розробка перспективної індивідуальної програми підвищення здатності до саморегуляції. Кожен студент на підставі проведеного самоаналізу складає план роботи на наступний семестр над підвищенням своєї здатності до саморегуляції.

Блок 2. Фізичні вправи як засіб самодіагностики і особистісного розвитку.

Варто звернути увагу, що більшість вправ, які традиційно задаються студентам для виконання, є результативно орієнтованими, тобто припускають насамперед досягнення якогось визначеного результату. Як відомо, цей результат істотно залежить від рівня фізичної підготовленості тих, кого навчають, тоді як в осіб з ослабленим здоров'ям і невисокими фізичними можливостями часто створюють істотний дискомфорт. Тому в програмі проведеної нами роботи особлива увага приділялася такому інструментуванню фізичних вправ, при якій не результат, сама процедура виконання того або іншого завдання стає головною навчальною подією, виступаючи засобом самопізнання й особистісного розвитку. Тобто відбувається зміщення мети з досягнення результату як основного змісту навчання на процесуальний аспект, формування мотиваційних, процедурних і рефлексивних складових, зорієнтованих на самопізнання.

Основною метою, яка ставитися при роботі в даному напрямі, є визначення індивідуальних особливостей і корекція Я-образа і самооцінки в процесі виконання фізичних вправ.

Як відомо, Я-образ і самооцінка є найважливішими складовими особистісного рівня інтеграції, визначаючи багато в чому стратегії і тактики поведінки індивіда, насамперед у системі соціальних відносин. Ці два психічних утворення безпосередньо зв'язані як одне з одним, так і з поведінковими особливостями. Перевага в Я-образі негативних якостей істотно впливає на самооцінку, формує непевність у своїх діях, блокує природність самопроявів особистості. Як було показано на етапі констатуючого експерименту, заняття по фізичному вихованню активізують у багатьох студентів саме негативні якості в структурі Я-образа. Це викликано специфікою даного предмета, де студенти працюють не за логікою освоєння і відпрацьовування відповідних якостей, а за логікою демонстрації вже наявного рівня фізичного розвитку. Внаслідок цього ті студенти, що не можуть у силу різних життєвих обставин демонструвати необхідні нормативні результати, часто знаходяться в надзвичайно гострому конфлікті: вони відчувають свою особистісну неспроможність, травмуються некоректними порівняннями і зіставленнями з більш успішними студентами, відчувають осуд і глузування з боку групи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, ...

Психологічні особливості сприйняття науково-художнього твору молодшими школярами
Методика аналізу науково-художніх творів у початкових класах не може не враховувати особливостей сприйняття науково-художнього твору учнями. Сприйняття являє собою досить складний процес. Так, М.Р. Л ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net