Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Сторінка 4

Разом з цим заняття з фізичного виховання надають студентам унікальні можливості особистісного самопізнання не через різного роду опосередковані показники (як у психологічних бланкових тестах), а через реальні поведінкові прояви, через безпосередні переживання, особливості вирішення стресових ситуацій, подолання внутрішніх суперечностей. Це може бути досягнуто лише шляхом введення даної складової у програму роботи під час навчальних занять.

Серія вправ, наданих у відповідному блоці, покликана сприяти підвищенню рівня домагань, переживанню ситуацій успішності, корекції самооцінки, розвиткові волі, зміні цілепокладання студентів.

Основним завданням викладача є зміна навчальних цілей, що має супроводжуватися виконанням певних правил організації занять і міжособистісної взаємодії:

З критеріїв оцінювання дій студентів має бути цілком виключене міжособистісне порівняння. І викладач, і студентська група повинні чітко додержуватися вимоги: основним досягненням кожного студента є підвищення рівня власних досягнень, як в об'єктивному (реальні результати), такі в суб'єктивному плані (подолання себе, власних страхів і побоювань).

Основна увага кожного студента повинна бути звернута на сам процес виконання дій з наступною рефлексією власних переживань з цього приводу.

Викладач фіксує будь-які досягнення студента, створюючи йому ситуації успіху.

Контекстним змістом роботи повинно стати збагнення кожним студентом своїх індивідуальних особливостей і хоча б маленький, але крок вперед у порівнянні з наявними можливостями.

При доборі завдань використаний ряд вправ, запропонованих В.А. Семиченко в модульному курсі психології що доповнені новими інтерпретаційними прийомами. Крім того, розроблений ряд авторських методик.

Змістове наповнення блоку:

1) Теоретична частина.

Ця складова роботи містить перш за все розгляд тих проблем особистісного розвитку, які виникають у студентів на цьому етапі їх життя: потреба у самопізнанні, формування рівня домагань і самооцінки, становлення позитивного образу Я, в цілому несуперечливої і стійкої Я-концепції. Підкреслюється різноманітність засобів, за допомогою яких може бути проведено діагностування особистісних якостей. Особливо підкреслюється, що вивчення людини у лабораторних умовах не надає повної і адекватної інформації. Розкривається велика значущість процедур самоспостереження, постійного самовивчення для особистісного зростання людини.

Оскільки робота з цим блоком проводиться на 1 курсі, II семестр, до того часу студенти вже ознайомлені з курсом загальної психології, оволоділи навичками роботи з психологічними тестами і прийомами інтерпретації психологічної інформації. Але найчастіше цей досвід самодіагностування при вивченні відповідного курсу набувався за стандартними методиками, а результати тестування не супроводжувалися аффективними переживаннями. У студентів завжди була можливість пояснити ті Індивідуальні недоліки, що виявлялися, недосконалістю того чи іншого тесту. У реальній же дійсності такі процедури завжди афективно насичені. Особливо це помітно на заняттях з фізкультури у студентів з низькими показниками фізичного розвитку. Постійно відчуваючи невдачі, такі студенти врешті-решт виробляють захисні механізми від травмуючих ситуацій: ухиляються від виконання фізичних вправ, формалізують своє ставлення до зовнішніх оцінок і власних результатів, знижують рівень домагань і самооцінку у цій сфері навчальної діяльності, приймають власну фізичну недосконалість як щось фатальне, незмінне.

Тому основне завдання викладача - сформувати у студентів "пізнавальне" ставлення до власних дій, потребу навіть у ситуаціях неуспіху знаходити можливість реалізовувати процедури самопізнання та самоаналізу, проектувати подальші дії з самовиховання.

2. Практична частина.

Безумовно, реалізувати повну програму особистісного самопізнання на заняттях з фізичного виховання неможливо, Ми вважаємо, що відповідні процедури повинні органічно включатися у організацію навчальної діяльності, не заперечуючи суті і специфіки самого предмету. Тому відібрано такі вправи, які містять елементи фізичних дій, і в той же час дозволяють вивчити:

особливості волі (подолання себе, підвищення своїх можливостей шляхом реалізації вольових зусиль);

формування позитивного ставлення до невдач як засобу отримання зворотного зв'язку про власні якості з метою подальшого саморозвитку;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку
Поява в житті суспільства системи загальної обов’язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини - молодшого шкiльного вiку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчи ...

Теорія та практика оцінювання в європейських країнах
Вдосконалення підходів до оцінювання результатів навчання посилюється також інтеграційними процесами в Євpoпi та необхідністю віднаходження певного консенсусу щодо концептуальних засад оцінювання, що ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net