Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

введення "почуття тіла" в Образ-Я;

підвищення рівня домагань шляхом посилення механізмів проміжного і кінцевого цілепокладання.

Блок 3. Фізичні вправи як засіб діагностики і корекції готовності майбутніх учителів до спільної діяльності.

Педагогічна діяльність є полісуб'єктною й інтерактивною, оскільки в ній завжди беруть участь два і більш індивіди: вчитель і учень, учитель - і клас, вчитель і батьки, учитель - і інші педагоги. Це означає, що майбутніх педагогів необхідно готувати до організації спільної діяльності, причому в різних формах і на різних рівнях і формах рольової включеності. Традиційна система навчання таких можливостей практично не надає: навіть при організації колективних форм роботи в основному переслідуються чисто педагогічні цілі (робота з навчальною інформацією). Студентам не дається додаткових завдань - виявити кращі індивідуальні стратегії в ситуаціях соціальної взаємодії, їх позитивний або негативний вплив на партнера, виявити та усвідомити доцільність власних засобів взаємодії та їх адекватності ситуаціям. Правда, усе частіше в зміст навчального процесу вводяться такі навчальні курси, як "Педагогічна конфліктологія", "Тренінг педагогічного спілкування", однак, по-перше, це ще не стало системою, а, по-друге, дані курси також не можуть охопити всіх актуальних аспектів проблеми, насамперед поведінки в реальних ситуаціях життєдіяльності.

Потенційні можливості занять з фізичної культури починають привертати увагу дослідників (психологів і педагогів), оскільки створюють досить широкі можливості для діагностики і корекції важливих індивідуальних якостей. Так, Л.А. Григорович і Е.Б. Качаліною запропонована "Парціальна програма з фізичної культури для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл", що являє собою інтегрований курс із питань фізичного і психічного здоров'я. Фізичні вправи розглядаються авторами як засіб пізнання старшокласниками власної психологічної реальності. Аналіз даної програми показав, що вона охоплює тільки частину актуальних завдань самопізнання, насамперед орієнтуючись на ситуації міжособистісної взаємодії. Це знаходить безпосереднє відображення вже в самих назвах тем:

Тема 1. Синхронність спільних дій з партнерами.

Тема 2. Конкуренція. Конфлікт.

Тема 3. Розподіл спільних дій.

Тема 4. Довіра.

Ми вважаємо за доцільне включити відповідні задачі в роботу з майбутніми вчителями, для яких підвищення готовності роботи з партнером є професійно необхідним.

Включені в програму формуючого експерименту вправи частково взяті з відповідного посібника в модифікованому вигляді. Частина вправ взята з модулів "Психологія спілкування" і "Психологія соціальних відносин" В.А. Семиченко. Крім того, частина вправ розроблена нами особисто.

1. Теоретична частина

При обговоренні основних теоретичних питань цього блоку основна увага приділяється розкриттю перед студентами необхідності навчитись вступати в соціальні стосунки не лише шляхом відтворення певних нормативних положень, а шляхом постійного рефлексування за тим, що відбувається, і вибору найбільш доцільного засобу взаємодії. Унікальність занять з фізичного виховання в цьому плані в тому, що студенти включені в реальні міжособистісні контакти, до того ж афективно насичені. Оскільки робота у даному напряму проводиться у 1 семестрі II курсу, паралельно з вивченням соціальної психології, при розгляді питань про соціальну взаємодію викладач має можливість спиратись на відповідні знання і не надавати великого обсягу теоретичного матеріалу. Разом з цим він звертає особливу увагу студентів на те, що будь-яка подія на занятті супроводжується множинними соціальними ефектами. Слід особливо підкреслити, що навіть у тих випадках, коли фізичні вправи виконуються студентами індивідуально, реагування групи на успіх чи невдачу окремих своїх членів містить глибокий соціальний вплив. Тому основне наскрізне завдання наступних занять - навчитись проявляти соціальну толерантність, позитивне ставлення до кожного, відмовитися від негативного оцінювання, іронізування, глузування.

Не менш важливим завданням є формування у студентів почуття соціальної спільності ("спільної долі"), яке виникає внаслідок включеності індивіда у групові процеси, формування почуття довіри до соціальної групи, відчуття від неї безпосередньої (дієвої) і опосередкованої (психологічної) допомоги. Це вимагає необхідності розглянути на теоретичному рівні основні соціальні ефекти і відносини людини з соціальними спільнотами різного рівня інтегрованості, вплив групових стосунків на індивідуальний розвиток людини.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обґрунтування дієвих форм і методів формування колективізмуна уроках трудового навчання в початкових класах
Екскурсії в трудовому навчанні початкової школи розглядаються як форма організації навчально-виховного процесу. Проведення екскурсії на виробництво сприяє формуванню колективізму та зміцненню зв'язкі ...

Функції оцінки, як результату перевірки знань, умінь і навичок учнів. Норми оцінок
Специфіка праці учителя полягає в тому, що він постійно оцінює роботу учнів. Характеризуючи якість знань, оцінка має моральний характер. Вона - стимул, під впливом якого дитині стає не байдуже, якою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net