Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 10

Як видно з отриманого розподілу найчастіше до групи детермінуючих факторів потрапляють мотиви фізичного самоствердження (високий рівень - 10,0%, середній - 41,4%). У третій частині випадків домінуюче значення набули (хоча і на середньому рівні) спортивно-пізнавальний мотив та мотив підготовки до професійної діяльності. Найменш сформованими виявились мотиви соціально-емотивний, раціонально-вольовий, соціального самоствердження: більше половини студентів мають ці показники низького та мінімального рівня. Помітно змінились також кількісні показники розподілу студентів відповідно рівнів ціннісного ставлення до фізичного виховання і спорту, (за описаною вище процедурою, яка базується на результатах діагностування на основі методики А.В. Шаболтаса).

Таблиця 3.17

Розподіл студентів відповідно рівнів ціннісного ставлення до фізичного виховання і спорту

Рівні

Низький

Нижче середнього

Середній

Вище середнього

Високий

До експерименту

7,9

22,6

28,7

26,0

13,9

Після експерименту

-

6,1

22,6

39,9

31,4

Чітко видно, що показник ціннісного ставлення студентів значно покращився. По-перше, група "низький рівень" взагалі не представлена. По-друге, основний приріст припав на групи "вище середнього" та "високий".

В цілому результати формуючого експерименту довели ефективність реалізованої системи роботи, її можливості щодо підвищення ціннісного ставлення студентів як до навчального предмету "Фізичне виховання", так і до фізичної культури в цілому.

Фізична культура молоді на сучасному етапі суспільства, незважаючи на її високу значущість для вирішення багатьох особистихпитань(оздоровлення, особистісного розвитку та ін.), залишається поки щона недостатньому рівні.

Фізична культура як навчальний предмет займає у структурі навчального процесу вагоме місце. Разом з тим його викладання ще й досі ведеться без врахування тих реальних ставлень до нього студентів, які виступають основними користувачами відповідних освітніх послуг.

Особливу значущість має позитивне ставлення до фізичної культури і спорту майбутніх учителів, які у своїй професійній діяльності будуть репрезентувати це ставлення своїм учням, цим самим впливаючи на формування їх системи життєвих переваг і цінностей.

Разом з тим експериментально доведено, що ціннісні ставлення студентів до фізичної культури та спорту як соціального явища, до відповідного навчального предмету є недостатньо сформованими. Це підтверджується:

а) невисоким ранговим місцем фізичного здоров'я у системі індивідуальних цінностей;

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогічні умови екологічного виховання
Успіх екологічного виховання великою мірою залежить від врахування рядові педагогічних вимог. У вчених-педагогів поки що не склалося єдиної думки в питанні, які саме умови сприяють ефективному засвоє ...

Методи навчання
Методи навчання дають відповідь на запитання «Як навчати?»Метод у перекладі з грецької означає шлях, спосіб. Методом навчання називають систему послідовних взаємозв'язаних дій викладача і студентів, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net