Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 11

б) невисокою оцінкою студентами якості викладання відповідного предмету;

г) наявністю у значної частини студентів негативних переживань під час занять фізичною культурою;

д) відсутністю або недостатньою сформованістю основних збудників активності студентів щодо занять фізичною культурою та спортом.

Вивчення структурних особливостей ціннісного ставлення студентів підтвердило наявність різних типів структур: мономотиваційного, перехідного і полімотиваційного. Але сполучення в середині цих структур окремих чинників, їх розподіл за рівнями ієрархії є індивідуальною ознакою студентів. Розміщення окремих чинників у смисловому "ядрі" і розподіл за іншими рівнями ієрархії не можуть бути з'ясовані шляхом простого усереднення значень цих чинників за усім масивом отриманих даних. Не обхідно виявляти і аналізувати конкретні індивідуальні структури.

В результаті дослідження виявлено, що ціннісне ставлення студентів до фізичної культури і спорту найчастіше детерміновано декількома чинниками. Тому викладання предмету "Фізичне виховання" з врахуванням лише одного будь-якого мотиватора є недоцільним. Необхідна розробка комплексної програми роботи зі студентами, яка буде спиратись на полімотиваційну основу, а отже, підвищувати значущість для студентів всієї сукупності мотиваторів.

Впровадження запропонованої програми та актуалізація полімотиваційного характеру впливу фізичної культури на особистість сприяло підвищенню ціннісного ставлення студентів до фізичної культури та спорту, більшій результативності відповідного навчального предмету, посиленню його впливу на особистісний та професійний розвиток майбутніх фахівців.

1. Значна питома вага занять з фізичної культури в сучасній структурі професійної підготовки обумовлює необхідність пошуку нових шляхів підвищення ефективності цього процесу. Зокрема, важливим резервом є формування в студентів ціннісного ставлення до відповідного предмету і занять.

Проведений методологічно-теоретичний аналіз підтвердив значущість та перспективність побудови навчального процесу, ставлення майбутніх фахівців до професійної підготовки та окремих навчальних предметів на аксіологічних засадах.

Комплексне експериментальне дослідження, яке базувалось на широкій методичній базі і включало значний контингент студентів, підтвердило, що ставлення студентів до фізичної культури і спорту, а також до відповідного навчального предмету у структурі професійної підготовки не тільки не завжди є оптимальним, а інколи навіть містить деструктивні тенденції:

а) значна кількість студентів вказали, що під час занять з предмету"Фізична культура" (у школі) і "Фізичне виховання" (у вищому навчальному закладі) відчували психологічний дискомфорт, мали суттєві ускладнення, отримували психологічні травми;

б) у системі ціннісних орієнтацій досліджуваного контингенту студентів фізичне здоров'я займає за традиційною системою навчання одне з останніх місць;

в) порівняльний аналіз оцінок студентами навчальних предметів"Фізична культура" у школах та курсу "Фізичне виховання" у ВНЗ свідчить про те, що організація викладання відповідного курсу у вищому навчальному закладі отримує по багатьох критеріях більш низькі оцінки, ніж ті, що отримав аналогічний шкільний курс;

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Тематика малюнків на класній дошці
Малюнок на класній дошці, як уже відзначалося, може бути використаний учителем для ілюстрації усного пояснення, а також як легко доступний матеріал для тренування, що сприяє розвитку почуття пропорці ...

Дидактичні основи процесу навчання
Нині відчувається потреба в створенні не тільки нових типів навчальних закладів (гімназій, ліцеїв та ін.), а й новітньої освітньої системи як сукупності довершених технологій, що і є ведучі проблеми ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net