Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 3

Перейдемо тепер безпосередньо до характеристики отриманих результатів.

Як відомо, однією з основних проблем, що вирішуються у процесі психолого-педагогічних досліджень, є проблема вимірювання результатів експериментальної роботи. Адже порівнювати групи, що вивчались за різними програмами, за знаннями є некоректним. Але зміни, що відбуваються на рівні ставлень, можуть бути взяті за основу оцінки ефективності формуючого експерименту.

Під час роботи вивчалась система ціннісних орієнтацій студентів та місце в її ієрархічній структурі аспектів, пов'язаних з фізичною культурою.

Нагадаємо, що з метою аналізу ставлень студентів до фізичної культури було проведено тестування на основі модифікованої методики М. Рокича, в який до складу термінальних цінностей було додано позиції "Фізичні можливості (відчуття радощів від досконалості свого тіла, фізичної активності, руху та "Психічне здоров'я", а до складу інструментальних цінностей - "Витривалість, здатність довгий час працювати на високому рівні продуктивності" та "Фізичні дані (сила)".

За результатами опитування 165 студентів Глухівського державного університету було доведено, що система ставлень студентів до таких важливих складових, як фізичне і психічне здоров'я, є вкрай незадовільною. Так, фактор фізичного здоров'я отримав 13-14 рангове місце, а фактор психічного здоров'я в загальній системі цінностей зайняв останнє, двадцяте місце. Аналогічний розподіл отримано і щодо інструментальних цінностей, де параметр "Витривалість" також вийшов на 16, а параметр "Фізичні дані" - на 20 рангове місце.

Розподіл відповідей свідчив також про наявність полярних думок стосовно кожного параметру у значної кількості осіб, які притримуються прямо протилежних точок зору та стратегій і тактик життєдіяльності.

За результатами формуючого експерименту виявилась помітна зміна ціннісних орієнтацій студентів. По-перше, параметр "Фізичне здоров'я" після експерименту вийшов на перше місце. По-друге, значно зменшився розподіл показників, тобто підвищилась ціннісно-орієнтаційна єдність студентів. Так, в групах, що не залучались до формуючого експерименту, параметр, який зайняв перше місце в термінальних цінностях ("Цікава робота"), мав середнє значення 8,3, тоді як після експерименту значення домінуючого фактору "Фізичне здоров'я" склало 4,2. Таким чином, певною мірою було подолано полярність ціннісних орієнтацій студентів.

Помітно підвищилась загальна оцінка професійної і особистісної значущості вузівського предмету "Фізичне виховання". В щоденниках саморозвитку студенти писали про ті можливості особистісного та професійного саморозвитку, які відкривають фізичні вправи: виховання волі, відпрацювання професійно значущих якостей, підвищення самоповаги тощо. Підвищилась і активність студентів у виконанні фізичних вправ у вільний час: вони висували перед собою завдання доопрацювати ті вправи, які давались на заняттях, з метою діагностування індивідуальних особливостей, подальшого підвищення власних можливостей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вплив духовенства на розвиток музичного відродження
Великий вплив на розвиток музичного відродження в Західній Україні мало духовенство. Саме на їх долю випало вести важку боротьбу за національне відродження, в якій музика і спів були могутньою зброєю ...

Предмет педагогіки
Для визначення поняття «педагогіка» необхідно насамперед розмежувати поняття «об'єкт» і «предмет». Об'єкт науки — це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різни ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net