Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 4

За опосередкований показник результативності проведеної роботи з точки зору конкретних зрушень, що відбулися, було прийнято зміну рівня професійної культури зовнішнього вигляду у студентів, який вимірювався за допомогою сукупності експертних оцінок і самооцінок.

Питання зовнішнього вигляду вчителя, його адекватності тим освітнім моральним цінностям, які той транслює у навчальну аудиторію, є вкрай актуальними. Традиція виділення зовнішнього вигляду педагога як значущого аспекту навчально-виховної роботи закладалась багатьма поколіннями як практиків, так і теоретиків педагогіки. Акуратність у одязі, підтягнутість, зовнішня естетичність були обов'язковою умовою професійної відповідності.

Про значущість цих якостей як важливого компоненту педагогічної техніки переконливо писали А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський, маючи на увазі чіткість, завершеність, гармонійність рухів педагога, фізичну досконалість педагога. Фізична дія як важливий елемент психологічного стану актора, як засіб активізації творчого натхнення склали основу театральної педагогіки К.С. Станіславського, яка сьогодні широко використовується у професійній підготовці педагогів.

З метою з'ясування, чи вплинула запропонована система роботи на зовнішній вигляд студентів, було здійснено експертне оцінювання і самооцінювання учасників дослідження за певною методикою.

Ми вважали, що базовими рисами, які значною мірою визначають естетичність, професійну доцільність зовнішнього вигляду педагога, є такі: хода, постава (поза) і жести. Кожний з цих ознак може бути виражений на трьох рівнях:

Хода: Низький рівень (1) - розхитаність або скутість, незграбність. М'яза тулуба і кінцівок занадто напружена ("м'язова броня"), від чого хода виглядає неприродною. Студент не здатний керувати ходою в ситуаціях підвищеної нервової напруженості, внаслідок чого ці ознаки ще більш підсилюються.

Середній рівень (2) - у ході є визначені недоліки, хоча в цілому вони і не так упадають в око, як у попередньому випадку. У ситуаціях підвищеної напруги ознаки підсилюються, однак у припустимих межах.

Високий рівень (3) - і в спокійному стані, і при підвищеній емоційній напруженості хода студента естетично організована, пластична, виражає впевненість у собі.

Поза: Низький рівень (1) - вигадлива або вимучена, надлишкова напруга, явно неадекватна характерові ситуації. Виражає (часто неусвідомлено для самого студента) виклик партнерові по спілкуванню або, навпаки, залежність від нього. Не проходить, а навпаки посилюється при включенні в діяльність (наприклад, під час мікровикладання).

Середній рівень (2) - поза не зовсім впевнена, естетично незавершена, передає хвилювання, внутрішнє напруження. Надлишкова напруга м'язів, що при включенні в діяльність згодом проходить.

Високий рівень (3) - поза елегантна, невимушена, відображає внутрішню впевненість у собі.

Жести: Низький рівень (1) - тулуб і кінцівки немов живуть окремим життям. Жестикуляція надлишкова, відволікає увагу партнера по спілкуванню від повідомлення, дратує. Або, навпаки, повна скутість, вимученість, неприродність жестикуляції.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі
Виходячи із здійсненого теоретичного аналізу і результатів констатуючого експерименту, основним завданням формуючого експерименту є розробка такого організаційно-методичного змісту предмету "Фіз ...

Загальні поняття про техніку рухових дій
У кожному довільному руховому акті є рухове завдання і спосіб, яким воно буде вирішуватись. Так, наприклад, стрибок у висоту можна здійснити з прямого і косого розбігу, відштовхуючись ближчою і дальш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net