Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 5

Середній рівень (2) - жести в цілому досить помірні, але не зовсім органічні, не завжди адекватні ситуації, змісту спілкування, до деякої міри відволікають увагу співрозмовника.

Високий рівень (3) - жести пластичні, адекватні повідомленню, органічно вписуються в ситуацію взаємодії.

На початку роботи студентам І і III курсів було запропоновано оцінити один одного (тобто експертами виступали Інші члени академічної групи) І самих себе за даною схемою. Результати експертних оцінок з обліком тендерного аспекту представлений у табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників зовнішнього вигляду (у %)

Курс

Стать

Кількість учасників

Хода

Поза

Жести

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

чол.

68

64,6

28,5

8,9

61,8

33,8

7,4

61,6

35,2

3,0

жін.

95

32,5

45,2

18,8

32,5

42,1

25,3

30,5

45,2

23,2

3

чол.

76

40,8

36,9

22,3

36,9

48,8

14,3

38,3

51,4

10,3

жін.

103

29,1

44,6

26,3

16,5

43,5

33,0

20,4

50,5

29,1

Як свідчать отримані дані, у більшості студентів переважають низькі і середні рівні прояву аналізованих показників. При цьому юнакам властиві більш низькі значення, ніж дівчатам, особливо на першому курсі. Деякою мірою це може бути зв'язане з тендерними відмінностями в темпах онтогенетичного розвитку. Відомо, що у дівчаток у підлітковому віці фізичний розвиток йде більш інтенсивно, тоді як багато хлопчиків починають фізично інтенсивно розвиватися тільки наприкінці підліткового віку, і цей розвиток не завжди завершується до моменту вступу в інститут. До третього курсу і юнаки, і дівчата в основному вирівнюються у своєму фізичному розвитку, що й знайшло відображення у вирівнянні розподілу експертних оцінок. У той же час значна кількість студентів при традиційному навчанні залишаються на низькому і середньому рівнях сформованості показників зовнішнього вигляду.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості
Хореографічна освіта, як і освіта загалом, детермінується соціально-економічними та суспільно-політичними процесами. Водночас, вона є ефективним засобом соціалізації людини, розвитку її світоглядної ...

Загальна характеристика комунікативних якостей мовлення в науково-педагогічній літературі
Слово – одне з наймогутніших комунікативних знарядь людини. Безсиле само по собі, воно стає могутнім і нездоланним, дієвим і привабливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. А саме так – цілеспрямован ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net