Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 5

Середній рівень (2) - жести в цілому досить помірні, але не зовсім органічні, не завжди адекватні ситуації, змісту спілкування, до деякої міри відволікають увагу співрозмовника.

Високий рівень (3) - жести пластичні, адекватні повідомленню, органічно вписуються в ситуацію взаємодії.

На початку роботи студентам І і III курсів було запропоновано оцінити один одного (тобто експертами виступали Інші члени академічної групи) І самих себе за даною схемою. Результати експертних оцінок з обліком тендерного аспекту представлений у табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників зовнішнього вигляду (у %)

Курс

Стать

Кількість учасників

Хода

Поза

Жести

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

чол.

68

64,6

28,5

8,9

61,8

33,8

7,4

61,6

35,2

3,0

жін.

95

32,5

45,2

18,8

32,5

42,1

25,3

30,5

45,2

23,2

3

чол.

76

40,8

36,9

22,3

36,9

48,8

14,3

38,3

51,4

10,3

жін.

103

29,1

44,6

26,3

16,5

43,5

33,0

20,4

50,5

29,1

Як свідчать отримані дані, у більшості студентів переважають низькі і середні рівні прояву аналізованих показників. При цьому юнакам властиві більш низькі значення, ніж дівчатам, особливо на першому курсі. Деякою мірою це може бути зв'язане з тендерними відмінностями в темпах онтогенетичного розвитку. Відомо, що у дівчаток у підлітковому віці фізичний розвиток йде більш інтенсивно, тоді як багато хлопчиків починають фізично інтенсивно розвиватися тільки наприкінці підліткового віку, і цей розвиток не завжди завершується до моменту вступу в інститут. До третього курсу і юнаки, і дівчата в основному вирівнюються у своєму фізичному розвитку, що й знайшло відображення у вирівнянні розподілу експертних оцінок. У той же час значна кількість студентів при традиційному навчанні залишаються на низькому і середньому рівнях сформованості показників зовнішнього вигляду.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості діалогічного мовлення та його функції
Діалогічне мовлення характеризується певними комунікативними психологічними й лінгвістичними особливостями. Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в меж ...

Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
Під час проведення уроків фізичної культури учні здобувають необхідні знання, навички та вміння. Внаслідок цього зміст уроку фізкультури, його організація проведення визначаються відповідними методам ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net