Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту

Сторінка 7

Показовими є зміни в оцінюванні студентами навчального курсу "Фізичне виховання" (табл.3.14). Для цього залучався той контингент студентів, який "на вході" мав низькі результати і з якими на протязі року проводилась відповідна робота.

Таблиця 3.14

Оцінки студентів навчального курсу "Фізичне виховання" до і після експерименту

Оцінки

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

До експерименту

3,1

4,3

3,7

4,1

4,1

4,4

4,5

3,1

2,4

1,8

4,4

2,3

Після експерименту

4,4

4,6

4,2

4,3

4,6

4,1

4,2

3,7

4,2

3,7

4,3

3,8

Таким чином, наслідком проведеної експериментальної роботи є помітні зміни, що відбулися у системі оцінок студентами курсу "Фізичне виховання" за більшістю критеріїв. Підвищилась оцінка професійної спрямованості предмету, його професійної необхідності (1 показник); вище оцінено якість викладання (2 показник); вище стало визнання студентами наявності у них власного інтересу до змісту даного предмету (3 показник). Оцінка науковості матеріалу, що викладається (4 показник), також зросла, хоча і не так помітно; збільшилась особистісна привабливість викладача (5 показник). Водночас знизився показник оцінки, яку студенту поставив викладач (6 показник), та яку він поставив би собі сам (7 показник), але за умов недиференційованого педагогічного оцінювання за заліковою формою. Це може бути доказом більш вимогливого ставлення студентів до себе, усвідомлення більш широкого діапазону та якості дій, що від них вимагаються. Зрозуміло, що збільшення завдань, які виконують студенти, призвело до певного зростання і показника важкості предмету для студента (8 показник), але це зростання супроводжувалося збільшенням самооцінки студентами ступеню активності щодо подолання труднощів, які виникають при вивченні предмету (9 показник). Вищою стала оцінка студентами обсягу навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання (10 показник), але збереглась висока оцінка можливостей виконання завдань, що виносяться на самостійне виконання (11 показник). І останнє, знизилась (а отже, стала більш критичною) самооцінка студентами ступеню власної підготовленості до занять з предмету (12 показник).

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру
Наступним етапом формування оцінної моделі є розробка критеріїв по кожному оцінному параметру, виходячи з вибраної бальної шкали. Враховуючи найзвичнішу і зручну для поставленої задачі 5-ти бальну шк ...

Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів
У цьому пункті ми детально розповімо про всі пристрої комп’ютера, що можуть знадобитись вчителю для створення дидактичних засобів. Склад комп’ютера може бути стандартним (основні частини: монітор, си ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net