Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Педагогіка » Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Сторінка 10

Крім цього на даному етапі у фізкультурно-масові заходи активно стали залучатися батьки. Зокрема в кінці навчального року нами проводилися сімейні туристичні походи, сімейні естафети, пізнавальні вікторини та ін (Додаток Д). Наприкінці заключного етапу дослідження було проведено третій контрольний зріз для виявлення кінцевих результатів дослідження, під час якого нами був проведено повторне анкетування учнів експериментальних і контрольних груп для виявлення основних мотивів, які спонукають до занять фізичною культурою, а також результатів успішності. Зміна мотивацій до занять фізичною культурою, на заключному етапі експерименту, показують результати анкетування учнів експериментальної групи. Основними мотивами, що спонукають учнів до занять фізичною культурою на даному етапі дослідження, є поліпшення стану здоров'я, бажання виконувати фізичні вправи, задоволення потреб у русі, прагнення показати або перевірити свої здібності (таблиця 3.9). Вони прагнуть до самовдосконалення, самовираження і самоствердження, до задоволення духовних потреби. Ефективність процесу фізичного виховання обумовлена методичної доцільністю його побудови

Таблиця 3.9

Мотиви, які спонукають до занять фізичною культурою учнів на заключному етапі (%)

Мотиви

1. Поліпшення стану здоров'я

2. Бажання виконувати фізична вправа

Задоволення потреб у русі

Прагнення показати свої здібності

Поліпшення фігури

Поліпшення фізичної підготовленості

Бажання отримати гарну оцінку

Щоб не відставати від однолітків

Поліпшення самопочуття

Бажання добре виступити

Спілкування з однолітками

Знизити вагу

КГ

11,8

9,8

13,4

10,3

8,4

7,8

7,4

7,1

7

5

4,7

4,3

ЕГ

14

11,3

12,1

11

5,7

9,5

9

7,6

5,4

5,2

4,7

4,5

На даному етапі дослідження було проведено повторне анкетування з метою виявлення основних цілей занять фізичною культурою (таблиця 3.10). З таблиці видно, що 21,0% респондентів назвали мета "Розвинути свої фізичні якості", на другій позиції "Сформувати потреби в регулярних заняттях" і на третій "Виховання морально-вольових якостей"

Таблиця 3.10

Мета занять фізичною культурою

Найменування мотивів

КГ

Досягти фізичної досконалості

14,0

Розвинути свої фізичні якості

21

Стати здоровим

12

Знайти друзів товаришів

4

Відпочити, розважитися

10

Розвинути в собі почуття прекрасного

3

Виховати морально-вольові якості

16

Сформувати потребу в регулярних заняттях

20

У результаті анкетування були отримані наступні результати: успішність в експериментальній групі підвищилася: на "відмінно" відповіло 2,7% учнів, на "добре" - 12,3%, "задовільно" - 5,2%, а в контрольній групі 0% "відмінно", 15,3% "добре", 19,7% "задовільно" (Таблиця 3.11).

У самому кінці заключного етапу дослідно-експериментальної роботи нам необхідно було визначити, якого рівня фізичної підготовленості досягли випробовувані експериментальних і контрольних груп. Методика визначення залишилася колишньою, як і на попередніх етапах дослідження. Так показники фізичної підготовленості в експериментальній групі в кінці заключного етапу дослідження значно покращилися. У величині розвитку сили (підтягування на високій перекладині - хлопчики, на низькій з вису лежачи - дівчата) випробовувані перевершували хлопчиків, що займаються за загальноприйнятою програмою. При цьому приріст показників в експериментальних групах склав 3,7%, а в контрольних 3,3%.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Об’єкт вивчення зарубіжної літератури
Об’єктом вивчення в курсах зарубіжної літератури та літератур національних меншин є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність. Аналіз та інтерпретація літературного твору мають ...

Історія дослідження тестування як методу педагогічної діагностики
Використання тестів у навчальному процесі надійно увійшло у світову педагогічну практику. В Україні цей процес також набуває сил: розвиваються наші уявлення про призначення та педагогічні можливості ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net