Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Педагогіка » Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Сторінка 6

Проведення дослідно-експериментальних робіт відповідало обов'язковому правилу: його зміст, методи проведення не суперечили загальним принципам навчання і виховання.

За ступенем зміни звичайних умов процесу фізичного виховання експеримент є природним.

Спосіб комплектування експериментальних і контрольних груп по їх кількісному складу природний.

Експеримент проводився у вигляді дослідних уроків фізичної культури, включення у позакласні заходи ігор та вправ змагального характеру. Навчання та виховання здійснювалося в плані звичайної системи класно-урочні занять, з повним складом займаються.

Кожен вчитель неодмінно ставить перед собою завдання поглибити знання зі свого предмета через знайомство з іншими навчальними предметами. Дуже цікаві, з нашої точки зору, для досягнення цієї мети інтегровані уроки. Це не просто комплексний підхід до вирішення завдання, головне в проведенні інтегрованих уроків те, що кожен вчитель професійно, засобами близькими йому (наприклад, фізкультуру - фізичними вправами, математику - рахунком, читання - словом), зможе донести до учнів зміст занять, збагатити навчальний матеріал і викликати великий інтерес учнів до закріплення пройдених тем.

Освіта на будь-якому рівні несе вузькоспеціальну підготовку і формування особистості, готує жити в швидкоплинному світі, розвиває здатність освоювати нову інформацію і приймати правильні рішення, виховує загальнолюдські цінності і т.д. Значним кроком до узагальненого вирішення проблем є інтегровані заняття у позаурочній роботі, яке також сприяє підвищенню позитивної мотивації до засвоєння знань.

Гарною підмогою до занять фізичною підготовкою є введення елементом туризму в позаурочних заходах. Додатково до уроків фізкультури наші діти займаються 2 рази на тиждень на секційних заняттях. Для підвищення мотивації до даних занять ми намагаємося залучити батьків. Разом зі своїми батьками діти беруть участь в естафетах, виконують завдання з різноманітними туристичними атрибутами. У зимовий час вони теоретично готуються, змагаються в умовах спортивного залу, а у весняно-літній період використовують свої знання в польових умовах, в екологічних експедиціях.

На основі аналізу були виявлені ставлення учнів до фізичного виховання, до традиційних засобів, мотиви спонукають учнів до занять фізичною культурою, їх рівень фізичної підготовленості та фізичного розвитку.

Визначення успішності з предмету "Фізична культура" здійснювалося за допомогою аналізу якості успішності 51 учня на основі оцінок і дано їх порівняльний аналіз.

Були використані стандартні математичні операції для обробки цифрового матеріалу, отриманого в результаті досліджень.

Поставлені в роботі завдання визначили наступну організацію робіт. Дослідження проводилося в три етапи.

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Енергодаской загально освітньої школи № 2. В експерименті взяли участь учні 1-4 класів.

На першому етапі дослідно-експериментальної роботи нами вивчена і проаналізована педагогічна, психологічна, методична література, матеріали з історії проблеми у вітчизняній педагогіці з теми дослідження. На констатуючому етапі експерименту було сформовано дві групи: контрольна і експериментальна. На даному етапі експерименту нами було проведено дослідження фізичного розвитку і фізичної підготовленості, учнів обох груп, яке не виявило суттєвої різниці, як в контрольній, так і в експериментальній групах (Табл. 3.1, 3.2).

Таблиця 3.1

Показники фізичного розвитку учнів у 1 класі.

Показники

КГ

ЕГ

Зростання стоячи (див.)

123,1

122,3

Вага (кг)

23,3

23,7

Окружність грудної клітки (див.)

55,5

56,5

Окружність плеча в спокої (див.)

17,2

16,8

Окружність плеча в напрузі (см)

18,6

18,2

Окружність стегна (см) права

34,3

34

Окружність гомілки (см) права

24,3

24,4

Затримка дихання на вдиху (см)

64,5

63,6

Дихання на видиху (см)

62,8

62,2

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз образотворчих аналогів і джерел
З дитинства нас супроводжують картини природи, відображені відомими художниками. Усім відоме монументальне полотно пейзажиста І.І. Шишкина "Жито" (1878): безкрає поле достигаючого жита, обр ...

Значення та необхідність проведення інструктажу перед заняттями фізичного виховання
Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Проте, з кожним роком зростає кількість факторів, які негативно впливають на безпеку життєді ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net