Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Педагогіка » Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Сторінка 7

На питання: "Чого ви хочете досягти в результаті занять фізичною культурою?".

В експериментальній групі найбільше число опитаних (21,1%) обрали "стати здоровими", 18,1% "розвинути свої фізичні якості"; 17,1% - знайти друзів, товаришів (таблиця 3.2). У контрольній групі найбільше число респондентів обрали: "Досягти фізичної досконалості" (20,9%), 15,7% - "Знайти друзів і товаришів", 15,9% "Сформувати потреба в регулярних заняттях".

Таблиця 3.2

Рівень фізичної підготовленості учнів 1 класів

Фізичні здібності

Контрольні вправи

КГ

ЕГ

Швидкість русі

Координаційна здатність

Загальна витривалість

Швидкісно-силові можливості

М'язова сила

М'язова сила

Гнучкість хребетного стовпа

Координаційна здатність

Біг на 30 м (с)

Човниковий біг 3x10 м. (з)

Біг 800 м. (м / с)

Стрибки у довжину з місця (м)

Підтягування на перекладині (кількість разів)

Піднімання тулуба лежачи на спині

Нахили в перед в положенні сидячи (см)

Стрибок через скакалку (к-ть разів)

6,9

11,5

6,03

121

2,7

3

6,7

10,2

7,1

11,6

5,93

114

2,5

2,9

6,9

10

На даному етапі нами проведено анкетування для виявлення основних мотивів занять фізичною культурою серед учнів контрольної та експериментальної груп (додаток А), і становить інтерес питання про перевагу різних видів навчальної діяльності для учнів 1 класів. В обстеженні взяли участі 51 учень.

Таблиця 3.3

Мета занять фізичною культурою

Найменування мотивів

КГ

ЕГ

Досягти фізичної досконалості

20,9

18,1

Розвинути свої фізичні якості

13,2

15,1

Стати здоровим

14,6

21,1

Знайти друзів товаришів

15,7

17,1

Відпочити, розважитися

3,6

2,5

Розвинути в собі почуття прекрасного

2,3

2,1

Виховати морально-вольові якості

13,8

10,0

Сформувати потребу в регулярних заняттях

15,9

14,0

У результаті проведеного анкетування нами визначено основні мотиви спонукають до занять фізичною культурою (таблиця 3.4).

З таблиці 3.4 видно, що серед мотивів першу позицію займає мотив бажання отримати хорошу оцінку. На другому місці в ієрархії мотивів - бажання не відставати від друзів. Мотиви занять фізичною культурою в перших і других класах в основному пов'язані з процесом діяльності, в отриманні вражень від суперництва (відчуття азарту, радість перемоги).

На даному етапі дослідження нами також проведено дослідження мотивів, що заважають занять фізичною культурою (Таблиця 3.5).

Таблиця 3.4

Мотиви, які спонукають до занять фізичною культурою (%)

Мотиви

1. Поліпшення стану здоров'я

2. Бажання виконувати фізична вправа

Задоволення потреб у русі

Прагнення показати свої здібності

Поліпшення фігури

Поліпшення фізичної підготовленості

Бажання отримати гарну оцінку

Щоб не відставати від однолітків

Поліпшення самопочуття

Бажання добре виступити

Спілкування з однолітками

Знизити вагу

КГ

12,2

8,1

7,3

6,4

6,7

9,8

13,8

10,5

8,9

5,9

4,1

6,3

ЕГ

11

8,9

7,6

7

6,3

11,2

13,1

11,7

9,6

4,5

5,2

3,9

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі
Навчання забезпечує розвиток та саморозвинення людини, спираючись на виявлення індивідуальних особливостей як суб’єкту пізнання та предметної діяльності В сучасних підручниках з педагогіки навчання ( ...

Визначення здорового способу життя та його формування
У філософському розумінні спосіб життя – це синтетична характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net