Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Педагогіка » Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів

Сторінка 9

Таблиця 3.6

Зв'язок успішності з фізичною підготовленістю (%)

Оцінки

Що не займаються ФК

Займаються ФК

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

Відмінно

Добре

Задовільно

21

15,7

10,5

8,3

29,1

8,3

26,3

15,7

10,5

8,3

20,8

25

З таблиці 3.6 видно, що успішність у учнів, активно займаються фізичною культурою, краще, ніж, аналогічні показники у не займаються. Середній бал у перших становить 18%, у других 15,2%.

На Експериментальне дослідження, спільно з вчителями предметниками, для формування позитивних мотивів нами були розроблені інтегровані уроки фізична культура + математика, фізична культура + позакласне читання.

На другому формуючому етапі дослідження в програму з фізичної культури експериментальної групи нами були включені інтегровані уроки фізичної культури і теоретичні заняття, що включають основи знань про формування здорового способу життя, гігієни, режимі дня, а також знання про свій організм. Для формування позитивних мотивацій у учнів до занять фізичною культурою нами проводилися ігри змагального характеру під час секційних занять із загально-фізичної підготовки в позаурочний час (Додаток Г)

Розвиток рухових здібностей здійснюється з урахуванням індивідуальних здібностей індивіда. Для функціонування організаційної - педагогічної системи використовувалися основні принципи реалізації яких не обходимо для ефективного розвитку фізичної культури учнів: принцип безперервності розвитку цілісності розвитку, особистісно орієнтованого характеру системи розвитку фізичної культури учнів і переведення її в режим самоорганізації та саморозвитку.

Наприкінці даного етапу дослідження, з метою простеження зміни мотивацій до занять фізичною культурою, нами було проведено повторне анкетування учнів експериментальної групи (таблиця 3.7).

Аналіз результатів опитування показав, що заняття фізичною культурою з введенням інтегрованих уроків та ігор змагального характеру у секційні заняття сприяли підвищенню основних мотивів на ставлення до занять фізичною культурою у більшості учнів. Так 13,9% учнів зазначили мотив "Покращення фізичної підготовки", 12,2% - "Прагнення показати свої здібності", 11,1% "Поліпшення стану здоров'я".

Таблиця 3.7

Мотиви, які спонукають до занять фізичною культурою учнів у другому етапі.

Мотиви

1. Поліпшення стану здоров'я

2. Бажання виконувати фізична вправа

Задоволення потреб у русі

Прагнення показати свої здібності

Поліпшення фігури

Поліпшення фізичної підготовленості

Бажання отримати гарну оцінку

Щоб не відставати від однолітків

Поліпшення самопочуття

Бажання добре виступити

Спілкування з однолітками

Знизити вагу

КГ

9,7

12,7

8,8

11,2

9,6

7

8,5

7,8

6,2

8,6

5,1

4,8

ЕГ

11,1

11

8,4

12,2

7

13,9

7,9

7,8

4,1

5,3

7

4,3

У ході другого формуючого етапу дослідження нами визначено зв'язок успішності у навчанні з фізичною підготовленістю (Таблиця 3.8).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що у зв'язку з введенням досвідчених (інтегрованих) уроків з фізичної культури і збагачення секційних занять іграми змагального характеру, підвищився інтерес учнів до занять фізичною культурою і успішність в цілому.

На заключному етапі дослідження засоби і методи занять залишилися колишніми - інтегровані уроки, ігри змагального характеру, теоретичні заняття

Таблиця 3.8

Зв'язок успішності із заняттям фізичною культурою

Оцінка

КГ

ЕГ

1 зріз

2 зріз

1 зріз

2 зріз

Відмінно

Добре

Задовільно

26,3

15,7

10,5

31,6

26,9

18,8

8,3

2,08

25,0

11,0

30,3

42,4

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в процес підготовки руки дитини до письма
Мета дослідження: визначити, як впливає на рівень підготовки дошкільника до письма особистісно-орієнтоване навчання з урахуванням загального розвитку дитини, її здібностей та інтересів. Завдання досл ...

Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб
У навколишньому житті виникає безліч таких життєвих ситуацій, які пов’язані з числами і потребують виконання арифметичних дій над ними. Це задачі. Під математичною задачею розуміють будь-яку вимогу о ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net