Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

формуванні навичок співпраці й партнерства;

формуванні та розвитку моральних якостей.

Як зазначає у своєму дослідженні О.П. Усова, дидактична гра – могутній виховний чинник, який в педагогічному процесі доцільно використовувати для організації життя дитини та її діяльності. Це означає, що найголовніші прояви життєдіяльності учнів молодшого шкільного віку, а саме – їхні інтереси, запити, потреби можуть бути успішно реалізовані у формі дидактичної гри. Навчально-ігрова діяльність дає можливість здійснювати виховання планомірно й організовано з дотриманням усіх визначених вимог.

Вчені залишаються одностайними, характеризуючи дидактичну гру як один із ефективних засобів виховання у школярів самостійності, ініціативності, співробітництва, волі, комунікативності та товариськості, наслідування і творчості, тямущості й допитливості, формування власної позиції, моральних, естетичних та світоглядних якостей (Л.В Артемова, П.П. Блонський, А.К. Бондаренко, О.Г. Квасова та ін.).

Розвивальна функція

Дидактична гра сприяє розвитку мислення, формуванню ефективної розумової діяльності, успішному виконанню учнями різних розумових операцій (аналіз, синтез, конкретизація й абстрагування, порівняння й узагальнення) у процесі гри. Поєднуючись з працею, навчанням, мистецтвом, спортом, вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного гармонійного розвитку особистості.

Розвивальна функція дидактичної гри, насамперед, спрямована на розвиток творчого мислення. Вона стимулює пізнавальні процеси та увагу, активізує процес учіння і цим самим впливає на формування якісного рівня навчальних досягнень учнів.

За результатами аналізу функцій дидактичної гри у науковій літературі (С.Д. Максименко, Т.Д. Щербан, П.М. Щербань), визначимо основні її розвивальні характеристики:

формування в учнів уміння вчитися, розширення фонду дієвих знань;

відпрацювання кожного з видів, рівнів (репродуктивний, продуктивний) і етапів (використання у знайомих та незнайомих умовах) засвоєних знань;

формування умінь виконувати окремі навчальні дії в їх послідовності;

розвиток навичок самоконтролю та адекватної самооцінки;

формування вмінь планувати окремі навчальні дії і їх послідовність, долати труднощі під час реалізації цих дій;

формування в учнів умінь усвідомлювати свої мотиви в навчальній роботі;

перехід від стереотипних способів до пошуку нових способів діяльності;

знаходження нового нестандартного способу розв’язання завдання;

розвиток нових якостей узагальненості, усвідомленості, варіативності;

розвиток умінь виконувати різні ролі у груповій роботі та вміння оцінювати з цих позицій свої дії та дії інших.

Розвивальна функція дидактичної гри реалізується через розв’язання проблемних завдань, що є пошуковим, творчим і дослідницьким процесом. Це також формує в учнів уміння творчо підходити до таких видів діяльності, пробуджує інтерес до їх виконання.

Контролююча функція

Реалізується з метою встановлення якості знань, рівнів навченості учнів, їхніх здібностей до самостійного вивчення предмета, рівня інтелектуального розвитку дитини і рівнів сформованості пізнавальних інтересів.

Аналіз відповідної наукової літератури та власний педагогічний досвід навчання молодших школярів засвідчили, що засобами дидактичної гри можна успішно здійснювати всі види контролю результатів навчання (попереднього, поточного, тематичного, підсумкового). У процесі навчально-ігрової діяльності створюються умови для виявлення прогалин у знаннях учнів. Такий аналіз, у свою чергу, дозволяє вчителеві встановлювати рівень готовності дітей до вивчення нового матеріалу, або ж виявляє необхідність повернення до повторення вже вивченого раніше.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Освіта і праця
Значне місце в творчості Т. Г. Шевченка займає проблема трудового виховання підростаючого покоління, його значення у формуванні розуміння юнаком чи дівчиною того, що є добро і справедливість, щастя і ...

Особливості побудови навчально-виховного процесу
Істотні особливості навчально-виховного процесу у малокомплектних школах зумовлені в основному: - специфікою роботи у класах з малою наповненістю; - специфікою сільськогосподарського природного оточе ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net