Дидактичні принципи використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Дидактичні принципи використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Ураховуючи досвід класифікації дидактичних ігор та власні міркування щодо досліджуваної проблеми, ми дійшли висновку, що чинне поняття "дидактична гра" можна розширити, виділивши з нього групу ігор, які готують до комунікативної діяльності (ігри, спрямовані на формування мовної компетенції), та ігри, що забезпечують комунікативну діяльність (сприяють формуванню мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенцій учнів початкової школи). Таку диференціацію можна зобразити у вигляді схеми.

Рис. 1.5. Типологія дидактичних ігор для навчання іноземних мов

Як ілюструє схема, у навчанні іноземних мов доцільно керуватися принципом наступності, тобто поступового переходу від ігор, спрямованих на формування мовних навичок, до ігор, які власне забезпечують формування і подальший розвиток механізмів мовлення. Тобто, розглядати навчально-ігрову діяльність як засіб формування та удосконалення знань, умінь і навичок під час навчання іноземних мов.

Під час організації навчального процесу з використанням дидактичної гри як цілісної системи навчання доцільно виходити також і з урахування інших принципів, на основі яких конструюється навчальний процес і які є найбільш значущими.

Процес навчання усіх предметів шкільного циклу, у тому числі й іноземної мови, значною мірою здійснюється відповідно до принципів дидактики. Дидактичні принципи, як зазначається у науковій літературі, спрямовані на досягнення ефективного рівня навчання, оволодіння основами знань та формування навичок і вмінь.

У науковій літературі визначені такі дидактичні принципи:

всебічного розвитку особистості;

виховуючого навчання;

зв’язку навчання з життям;

усвідомленого навчання;

творчої активності;

наочності;

систематичності навчання;

міцності засвоєння знань;

науковості й доступності у навчанні;

урахування індивідуальних особливостей учнів;

новизни;

поступового зростання складності;

наступності й перспективності навчально-виховного процесу;

взаємозв’язку навчання і розвитку;

мотиваційного забезпечення навчання;

принцип співробітництва;

індивідуалізації й диференціації навчання та ін. (Ю.К. Бабанський, О.Я. Савченко, М.М. Скаткін та ін.).

Усі зазначені принципи взаємопов’язані та взаємозалежні, що, у свою чергу, дозволяє розглядати їх як певну дидактичну систему. Як уже зазначалось, на основі цієї системи здійснюється навчання усіх без винятку предметів, що дає можливість вважати ці принципи універсальними.

За результатами аналізу наукової літератури ми з’ясували, що дидактична гра як один із засобів навчання, певною мірою реалізує зазначені дидактичні принципи. З одного боку, під час її організації на уроці існує можливість застосування різного виду наочності (іграшки, схеми, картки тощо). З іншого боку, як нами вже зазначалось у першому підрозділі, навчально-ігрова діяльність є одним із доступних для молодших школярів засобів навчання. Окрім того, психологами доведено, що дидактична гра відповідає психолого-віковим особливостям молодших школярів, їхнім потребам та інтересам. Використання навчально-ігрової діяльності на уроках дозволяє пов’язати навчальний процес із життям, оскільки гра як провідна діяльність у цьому віці є його невід’ємною складовою. Аксіоматичним, на наш погляд, є також і твердження про те, що засобами дидактичної гри можна не лише навчати, а й виховувати учнів. На користь цього твердження свідчать численні дослідження у цій галузі (А.В. Артемова, А.К. Бондаренко, О.Г. Квасова, О.П. Усова та ін.). Окрім того, нам уявляється, що систематичне застосування навчально-ігрової діяльності на уроках іноземних мов дозволить забезпечити реалізацію принципу міцності знань.

У зв’язку з тим, що процес навчання іноземних мов має особливий характер у порівнянні з іншими предметами шкільного циклу, дидактична гра, яка проводиться на цих уроках, повинна організовуватись, з одного боку, з урахуванням дидактичних принципів навчання, а з іншого – забезпечувати реалізацію й іншої групи принципів, які відображають специфіку іноземної мови як навчального предмета.

Узагальнивши існуючі думки щодо цієї проблеми, ми виділили такі принципи процесу навчання іноземних мов із використанням дидактичної гри :

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Оцінювання в історії розвитку педагогіки
Контроль, оцінювання, облік знань учнів – важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї пробле ...

Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів
Мета. Поглибити знання учнів про зарубіжних письменників та їхні твори. Розвивати образне мислення, мовлення, творчі смаки, виховувати любов до книги, розвивати вміння працювати над текстом, ділити й ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net