Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Сторінка 1

У попередніх підрозділах ми розглядали дидактико-методичні передумови використання дидактичної гри як засобу навчання іноземних мов учнів початкової школи. Однак, ефективність раціонального застосування навчально-ігрової діяльності значною мірою залежить і від урахування психологічних передумов її використання у навчальному процесі. А відтак, доцільно розглянути вікові особливості молодших школярів, які грунтуються на наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених, а також з’ясувати можливості дидактичної гри для розвитку психіки учнів молодшого шкільного віку.

За свідченнями окремих науковців, навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів, емоційно-вольової та мотиваційної сфер, своєрідним характером діяльності та мовлення, особливостями поведінки (Л.К. Балацька, М.Е. Боцманова, М.С. Вашуленко, Д.Б. Ельконін, Т.В. Косма, Г.О. Люблинська, О.Я. Савченко, О.В. Скрипченко та інші). Вчені, які досліджували питання періодизації дитинства, виділяють молодших школярів у окремий клас на тій підставі, що на цьому віковому етапі розвитку особистості навчальна діяльність стає.

У молодшому шкільному віці починають формуватись базові навчальні навички та вміння, що є початком нового етапу складного психічного та інтелектуального розвитку особистості. Навіть схематичний погляд на молодший шкільний вік дозволяє зробити висновки про унікальність цього етапу навчання. Підвищена чутливість, довірливе ставлення до авторитету вчителя, вразливість, висока реактивність у рухах, спрямованість на навколишній світ, наслідувальність у діях, швидка втомлюваність – ці та деякі інші ознаки є характерними для дітей, що починають активно займатись навчальною діяльністю.

Початковий етап навчання у школі збігається з найбільш важким періодом молодшого шкільного віку, а саме з так званою у психології "кризою 7 років". Кризами психологічного розвитку особистості науковці називають якісні стрибки у розвитку дитини, у результаті яких її психіка піднімається на вищий рівень.

Л.С. Виготський зазначав, що криза наступає тоді, коли внутрішній хід розвитку людини закінчив певний цикл, а перехід до наступного циклу носить переломний характер. Сутність будь-якої кризи полягає у зміні потреб і мотивів, керованих поведінкою дитини. Таким чином, криза є переломним пунктом у розвитку особистості, переходом від одного віку до іншого, який також супроводжується й зміною видів діяльності.

Відомо, що криза психічного розвитку характеризується появою у дитини "новоутворень". Поняття "новоутворення" охоплює будь-які психічні процеси, явища, або якісні зміни психіки, серед яких можна виділити рефлексію, планування, появу у мисленні аналізу і синтезу, нових форм порівняння й узагальнення. За свідченнями Л.С. Виготського та А.В. Запорожця, саме у період 7 років у дітей зароджуються природні мотиви до навчання (як одне з новоутворень). Навчальна діяльність стає превалюючою. Вона сприяє прискореному розвитку основних психічних функцій, серед яких важливе місце належить розвитку мнемічних дій. Під впливом навчання змінюються орієнтовані реакції на слова, фіксуються процеси оволодіння новими формами сприймання, здійснюється формування довільних дій тощо. Хоча навчальна діяльність і починає домінувати на цьому етапі, у молодших школярів досить великою мірою присутнє природне прагнення до гри. А відтак, доцільно говорити про те, що дидактична гра, на відміну від інших засобів навчання молодших школярів, не тільки створює необхідні передумови для ефективної організації навчального процесу, а й активізує та стимулює якісний розвиток основних психічних процесів, серед яких й увага.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сучасні принципи побудови освіти у вищих навчальних закладах Індії
При виборі учбового закладу багато хто віддає перевагу Європі або Америці. А що ви скажете щодо країн Сходу, дорогі абітурієнти? Наприклад, Індія. Це країна щороку відкриває двері для іноземних студе ...

Характерні причини конфліктів у взаємодії студентів і викладачів
Взаємодія по лінії «викладач — студент» є одним з основних у всьому соціально-педагогічному процесі. Саме тут відбувається безпосередня «передача» всього різноманіття знань, інформації, установок, ці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net