Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Сторінка 3

Початковим ступенем пізнання дитини є її повсякденне життя, в якому вона непомітно і швидко вчиться сприймати предмети свого оточення. Але для того щоб сприймання стало могутнім засобом подальшого пізнання навколишньої дійсності, його розвиток повинен продовжуватись. Цей процес починає удосконалюватись у шкільному віці, і на його розвиток помітно впливають мислення і рівень досконалості уваги. На перших порах навчання, сприймання майже завжди мимовільне. Діти помічають у предметах не головне або суттєве, а скоріше те, що виділяється на тлі інших предметів, те, що приваблює їхню увагу. Сприймання молодших школярів характеризується недостатньою диференційованістю: діти можуть неправильно ідентифікувати літери чи слова, що сприймаються ними на слух, роблять помилки у правописі. Серед причин слабкої диференційованості відзначається також недосконалість аналізу у процесі сприймання. Його ситуативність виділяється у неспроможності учнів абстрагуватися від окремих стереотипів. Незважаючи на те, що дитина до школи невпинно сприймала навколишній світ усіма органами чуття, вона це робила на відповідному їй рівні розуміння, не вдаючись до аналітичної діяльності. Варто зазначити, що дитина не народжується з готовим умінням сприймати що-небудь. Однак, як зазначають психологи, поступово у процесі навчальної діяльності змінюється роль слова у сприйманні, спостерігається перехід від фрагментарного сприймання до повного (А.Н. Левітов). Як свідчать дані психології, сприймання молодших школярів тісно пов’язане з діями учнів. Відповідно до цього дидактичні ігри, що використовуються на уроках, повинні бути цікавими, емоційно насиченими, а також супроводжуватися руховою діяльністю.

Іншим психічним процесом, який відіграє важливу роль у пізнанні навколишнього світу, є пам’ять. Розвиток пам’яті є однією з головних ознак готовності дитини до школи. Характеризуючи пам’ять учня початкових класів, варто зазначити, що вона настільки суперечливо й непропорційно розвивається у напрямі своїх вищих форм, що водночас діти можуть користуватися різними її видами. Якщо проаналізувати відповідні дослідження у цій галузі, то можна дійти висновку, що молодші школярі запам’ятовують швидше мимовільно, ніж довільно (Л.І. Божович). Іноді важко зрозуміти, як вони це роблять (раціонально чи нераціонально, свідомо чи несвідомо), але показники продуктивності пам’яті дітей цієї вікової категорії у процесі мимовільного запам’ятовування можуть бути вищими, ніж в учнів середньої школи (К.П. Мальцева, Н.В. Матюхіна, Т.С. Міхальчик). Однак, нам уявляється більш виваженою позиція, за якої перевага дитячої пам’яті тільки удавана. Насправді, діти дійсно легко запам’ятовують, але далеко не будь-який матеріал, а лише той, який їм чимось цікавий і викликає у них позитивні емоції. Молодших школярів приваблюють та інтригують незрозумілі слова, ігри, пісні, тексти та інший матеріал, який стає у чомусь значущим для дитини. Цілком можливо, що незрозуміле виділяється на тлі зрозумілого й тим привертає до себе увагу. Крім того, учені визначають перевагу молодших школярів у потенційно великих можливостях довготривалої пам’яті, що пояснюється наявністю явища "імпритингу", тобто закарбування мовного або мовленнєвого матеріалу у свідомості за умови необхідної мотивації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології
Зміст навчальної дисципліни є елементом змісту освіти по спеціальності. Зміст освіти – це спеціально відібрана і признана державою система елементів об’єктивного досвіду людства, засвоєння якого необ ...

Види і структура організації самостійної роботи на уроці в початкових класах
Мета організації самостійної роботи визначає її зміст і методику. Тому види самостійних завдань надзвичайно різноманітні й водночас вони відбивають специфіку формування основних умінь і навичок саме ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net