Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Відомо, що у процесі пізнання навколишньої дійсності у молодших школярів переважає діяльність першої сигнальної системи (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк та ін.). У зв’язку з цим у них більш розвинена наочно-образна пам’ять. Тому у процесі відбору дидактичних ігор потрібно надавати перевагу тим, у змісті яких передбачено чітке визначення ролей учасників гри та зрозуміло і доступно обгрунтовано її правила. Окрім того, ми припускаємо, що доцільно використовувати і різного виду наочність, організовуючи дидактичну гру (іграшки, картинки, ілюстрації тощо). Такий підхід дозволить викликати у молодших школярів зацікавленість до участі у навчально-ігровій діяльності, а відтак забезпечить краще запам’ятовування навчальної інформації.

Міцність пам’яті, тобто тривалість збереження сприйнятого, його повнота, осмисленість, відтворення у різних умовах у дітей значно слабша, ніж у дорослих. Основною якістю людської пам’яті є здатність людини вибірково використовувати колись сприйнятий матеріал у нових обставинах, тобто продуктивно застосовувати одержані знання. Пам’ять дорослої людини виявляється більш розвиненою у цьому аспекті, ніж пам’ять дитини. Уміння добирати потрібний матеріал, аналізувати й групувати його невластиве молодшим школярам. Окрім того, недосконалість дитячої пам’яті виявляється ще й у змісті того, що дитина запам’ятовує. П.П. Блонський зазначає, що найперше, що діти зберігають у пам’яті, це виконані ними рухи, потім запам’ятовуються пережиті почуття й емоційні стани. На наступному етапі доступними збереженню у пам’яті стають образи предметів, і лише на найвищому, останньому рівні дитина може запам’ятати і відтворити зміст сприйнятого, виражений словами. З невеликими розбіжностями такий хід розвитку пам’яті підтверджується й іншими психологами. Як показали дослідження, розвиток пам’яті у дітей молодшого шкільного віку не проходить прямолінійно, а являє собою досить складний процес.

Згідно з результатами досліджень, проведених А.А. Смірновим, тільки окремі учні у цьому віці використовують елементарне групування, категоризують, виділяють головне і другорядне. Арсенал прийомів, до яких удаються молодші школярі є дуже невеликим: повторення, шаблонне групування, виділення смислових опор. Дослівність запам’ятовування, на думку Г. С. Костюка, може також бути обумовлена малим життєвим досвідом молодшого школяра, перевантаженістю окремих навчальних предметів, вибором засобів навчання, які не відповідають психологічним особливостям, віковим можливостям дітей цього віку та неволодінням раціональними прийомами навчання.

Переважною більшістю психологів зазначається, що на продуктивність запам’ятовування можуть впливати різні чинники:

увага і сприймання;

ступінь володіння учнями мислительними операціями;

яскраве зорове унаочнення навчального матеріалу;

висока частотність змін форм і видів роботи на уроці;

форма і зміст навчального матеріалу;

доступність навчального матеріалу, що вивчається на уроці (що особливо характерно для дидактичної гри) тощо.

Досліджуючи особливості розвитку пам’яті молодшого школяра, С. Бархатова дійшла висновку, що значною мірою саме процес навчання позитивно впливає на її розвиток. Під його впливом помітно зростає продуктивність запам’ятовування. Цей факт дозволяє припустити, що обсяг запам’ятовуваного великою мірою залежить від ефективності навчального процесу, рівень якого, на нашу думку, може бути підвищений за умови використання на уроках, окрім традиційних методів навчання, також й різного виду ігрових форм роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття, зміст, аналіз самостійної роботи учнів
"Будь-яка перебудова суспільства пов’язана із перебудовою школи", - таку думку висловив відомий педагог П.Ф. Лесгафт. Сучасне українське суспільство переживає справжній інформаційний вибух. ...

Етапи вивчення англійської мови
Цілком природно, що усне мовлення передує читанню та письму. • Мовчазний період Коли немовля опановує свою рідну мову, існує так званий «мовчазний період», під час якого немовля дивиться та слухає, а ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net