Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Сторінка 5

Значну роль у досягненні ефективності навчальної діяльності відіграє розвиток мислення учнів. Л.С. Виготський називає мислення "новоутворенням" у психіці дитини 7-10 років, оскільки воно характеризується своєрідними рисами, притаманними лише цій віковій категорії. Невипадково у працях із психології питанню особливостей мислення учнів початкової школи відводиться значне місце. Мислення молодшого школяра характеризується наочно-дійовим характером: його мислительні операції ґрунтуються переважно на безпосередніх спостереженнях. Досить часто цей процес ускладнюється тим, що учні початкової школи не уявляють наочно колір, розміри чи інші ознаки предмета, які повинні стати об’єктом їхньої думки. Діти нерідко судять про предмети і ситуації дуже однобічно, на основі якоїсь однієї, часто неістотної ознаки.

Мислення і мовлення молодших школярів становить тісний функціональний зв’язок. Аналізу цього твердження присвячена чимала кількість досліджень (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, В.В. Давидов, А.З. Зак, Г.С. Костюк та інші). Переважною більшістю науковців зазначається, що вирішальну роль у розвитку мислення відіграє навчання і виховання, за умов єдності біологічних та соціальних чинників (Г.С. Костюк, О.О. Леонтьєв). Своєрідність рим мовлення дітей 7–10-річного віку обумовлена фактичним станом їхнього психічного і фізичного розвитку. Хоча мислення дітей молодшого шкільного віку відтворює якісний крок у порівнянні з мисленням дошкільника, воно залишається відносно недосконалим і нерозвиненим логічно. Психологи характеризують мислення учнів початкової школи як докатегоріальне, зазначають низький рівень розчленування та з’єднання, розрізнення суттєвого й випадкового (П.П. Блонський, Т.В. Косма та ін.). Науковці залишаються одностайними, характеризуючи сферу думок дітей молодшого шкільного віку як обмежену у часовому, просторовому та причинному відношеннях. Мислення їх інертне, думки про різні об’єкти не перетинаються, не зближаються внутрішньо (П.П. Блонський). Інертність мислення полягає і особливо проявляє себе у взаємодії з новим завданням. Учені погоджуються з тим, що у переважній більшості випадків міркуванням дітей цього віку не доступні як абстрактні, так і наукові категорії. Це положення загальної психології навчання у початковій школі розповсюджується й на навчальний процес з іноземної мови.

Відповідно до охарактеризованих вище особливостей розвитку пізнавального інтересу, уяви, уваги, сприймання, роботи пам’яті й процесів мислення учнів молодшого шкільного віку ми дійшли висновку, що для ефективної організації навчального процесу у початковій школі та якісного розвитку зазначених психічних процесів доцільно обирати й використовувати такі засоби навчання, які:

відповідають фізіологічним потребам, психологічним особливостям та віковим можливостям молодших школярів;

стимулюють розвиток пам’яті, мислення, уяви, сприймання, пізнавального інтересу, фантазії;

викликають і підтримують увагу учнів;

адекватні інтересам та бажанням дітей цієї вікової категорії;

умотивовують навчальну діяльність у початковій школі.

Перелічені вище умови, на наше переконання, повинні враховуватись під час формування змісту й технологій проведення навчальних занять з усіх предметів шкільного циклу, у тому числі й з іноземної мови.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Завдання фізичного виховання школярів 1-4 класів
Фізичне виховання є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу роботи школи воно спрямоване підготувати учнів до життя та суспільно-корисної праці. Робота з фізичного виховання є багатогранна і ...

Шляхи навчання читання
Головна мета навчання читання англійською мовою - розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, з тим щоб випускник школи був здатний до самореалізації самостійного мислення.Технологія навчанн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net