Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Сторінка 6

Одним із таких засобів навчання є дидактична гра. Учні початкової школи активно грають, але характер цієї гри може змінюватись під впливом навчання (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Т.В. Косма та ін.). Діти пізнають навколишній світ у процесі навчальної діяльності й, зокрема, у дидактичній грі. За нашими спостереженнями, особливо їм подобається гра за ролями, у процесі якої вони обирають поведінку (у тому числі й мовленнєву) певного персонажу, чи уявної особи. Останній чинник можна широко використовувати у процесі навчання іноземних мов. Якщо діти охоче вживаються у різні образи, то відповідним чином можна побудувати процес навчання, задовольняючи дитячу потребу грати, пропонуючи їм різного виду дидактичні ігри.

Окрім того, за нашими припущеннями, існує взаємодія між дидактичною грою, навчальною діяльністю та розвитком психічних процесів у молодшому шкільному віці

Її можна представити у вигляді схеми.

Рис. 1.6. Модель взаємозв’язку дидактичної гри з навчальною діяльністю та розвитком психічних процесів учнів молодшого шкільного віку

Зазначене вище дозволяє зробити висновок, що якісний розвиток усіх названих психічних процесів (сприймання, уваги, уяви, пам’яті, мислення) у цьому віці великою мірою залежить від того, настільки успішно організована навчальна діяльність. Підвищити ж рівень її ефективності, особливо у початковій школі, можливо за умови використання на уроках різного виду дидактичних ігор. А це означає, що засобами навчально-ігрової діяльності можна, з одного боку, підвищити ефективність навчання учнів початкової школи, а з іншого – успішно впливати на якісний розвиток основних психічних процесів у цьому віці.

На користь цього твердження свідчать дослідження Л.І. Божович та О.В. Запорожця. Вони вважають, що гра є провідною діяльністю у дошкільному та молодшому шкільному віці. Завдяки ігровій діяльності у психіці дитини відбуваються значні зміни, формуються якості, що готують перехід до нового, вищого ступеня розвитку. У процесі дидактичної гри розвиваються й розбудовуються нові види діяльності, з’являються елементи навчання. А це підтверджує той факт, що у процесі дидактичної гри формуються чи перебудовуються пізнавальні психічні процеси. Значно підвищується в умовах навчально-ігрової діяльності гострота зору. У грі дитина раніше і легше утримує свідому мету запам’ятати і, наприклад, запам’ятовує більшу кількість слів, ніж у лабораторних умовах. У навчально-ігровій діяльності складаються сприятливі умови для розвитку інтелекту дитини, для переходу від наочно-дійового мислення до образного й елементів словесно-логічного. Саме у грі, за твердженням провідних науковців, розвивається здатність дитини створювати узагальнені типові образи й відтворювати їх у мисленні.

Задовольняючи потребу дитини у грі, перевтіленні, русі, ми забезпечуємо умови для вивчення іноземних мов.

Дослідження доводять, що навчально-ігрова діяльність не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприймання та пам’яті (Д.Б. Ельконін). Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви це чинники активізації психічних процесів, то логічно припустити, що вона позитивно впливає на психічний розвиток дитини. Дидактична гра сприяє розвитку мови, виробленню вміння спілкуватися, забезпечує інтелектуальне зростання учня (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв, Г.О. Люблинська та ін.). Л.С. Виготський зазначав, що використання ігрових прийомів відповідає природним особливостям дитини цього віку, а відтак сприяє ефективності навчання . У процесі дидактичної гри зароджуються і розвиваються нові види діяльності, уперше з’являються елементи навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Стандарти регламентовані законом України «Про вищу освіту»
Стандартам вищої освіти України присвячено третій розділ Закону України «Про вищу освіту». Відтак, Стаття 11 містить загальні положення та описує систему стандартів освіти, в подальших статтях (12-й, ...

Розвиток самостійності – актуальна проблема теорії і практики
Перші наукові педагогічні дані щодо самостійного учіння були здебільшого частиною філософії, яка на той час об’єднувала всі знання про природу, людину і суспільство. Так, філософи античності (Конфуці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net