Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 7

Важливе значення гри для інтелектуального розвитку, як відзначив Д.Б. Ельконін, не в тому, що у грі розвиваються чи заново формуються окремі інтелектуальні операції, а в тому, що докорінно змінюється позиція дитини у ставленні до оточуючого світу і формується механізм можливостей зміни позицій і координації власної точки зору з іншими точками зору. Саме ця зміна і відкриває можливості та шлях для переходу мислення на новий рівень у формуванні нових інтелектуальних операцій . Доцільно відзначити, що у грі і після неї може відбуватися перетворення ігрових мотивів на пізнавальні. Д.Б. Ельконін пише про те, що центральним моментом дидактичної гри є протиріччя між ігровими мотивами і неігровими способами діяльності. У результаті зазнає зміни вся діяльність у цілому. Те, що слугувало лише умовою гри і другорядним елементом діяльності, набуває для дитини більш змістовного значення. Таким чином, дидактична гра створює умови для засвоєння дітьми знань і сприяє розвитку пізнавальних інтересів. Цікавість у навчальній діяльності є одним із способів наблизити зміст навчального матеріалу до вікових можливостей дітей. Цікавість зводиться до різноманітності форм роботи, якими дитина вже оволоділа, які її приваблюють. Поступово, поряд із грою, учнів починає приваблювати й зміст навчальної діяльності.

Науковці залишаються одностайними, стверджуючи, що учні початкової школи не мають природної мотивації до вивчення будь-якого навчального предмета, у тому числі й іноземної мови. Дидактична гра цілком реально може виступати певним каталізатором, поштовхом до навчання.

Відомо, що з початком навчання у школі різко змінюється соціальне середовище дитини, що, безумовно, впливає на її психологічний стан. За свідченням Л.І. Божович, гра як звична діяльність у цьому віці допомагає подолати в учнів скутість, сором’язливість і страх. На нашу думку, цей засіб навчання найбільш повною мірою забезпечує адаптацію до нових умов і сприяє соціалізації молодшого школяра у новий для нього соціум – шкільне середовище.

Перший розділ наукової роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних засад використання дидактичних ігор як одного із засобів навчання іноземних мов молодших школярів. З цією метою проаналізована значна кількість наукових досліджень здійснених дидактами, методистами, психологами, які досліджували цю проблему.

За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що у науковій та методичній літературі існує кілька визначень дидактичної гри. Характеризуючи навчально-ігрову діяльність, деякі вчені відносять її до категорії форм навчання (А.К. Бондаренко, З.М. Богуславська, А.А. Венгер, Р.М. Миронова, К.А. Родкін, О.І. Сорокіна, О.П. Усова, В.С. Шубинський та ін.), інші до прийомів навчання (А. Балаєв, З. Істоміна), третя група науковців характеризує дидактичну гру як засіб, або вид навчальної діяльності (Л.І. Божович, Т.І. Олійник, В.Г. Редько, Т.А. Чистякова), а також метод навчання (В.Р. Безпалова, А.С. Макаренко, Г.К. Селевко та ін.).

Ми поділяємо точку зору тих учених, які розглядають гру як засіб навчання, оскільки вона спрямована на засвоєння й використання конкретних знань, умінь і навичок і є засобом навчання, основний педагогічний зміст та призначення якого – навчити діяти (С.Ф. Щербак, М.Н. Скаткін, О.Я. Савченко та ін.). Сутність дидактичної гри як засобу засвоєння знань виявляється в її здатності успішно реалізовувати мету навчання, досягати реальних результатів, оволодівати досвідом творчої діяльності, моральних та інших якостей особистості.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання
В умовах розбудови системи національної освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, її інтеграції у світовий освітній про ...

Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри
Поняття "модель" можна розглядати як у загальнонауковому, так і в педагогічному розумінні. Модель у методології науки – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента природно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net