Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Поняття "модель" можна розглядати як у загальнонауковому, так і в педагогічному розумінні. Модель у методології науки – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента природної чи соціальної реальності, породження людської культури. Одним із призначень цього аналогу є збереження і поширення інформації про оригінал, його конструювання та управління ним. Модель виражає сутність особливості певної системи, описує лише окремі її аспекти, фіксує головні характеристики, звільняючи від деталей, випадковостей, другорядних моментів. Вона слугує аналогом у пізнанні та засвоєнні реального об’єкта, а відтак гносеологічна функція моделі виступає на перший план у науковому пізнанні (В.О. Шторф).

За твердженням окремих науковців, моделі можна розглядати як інформаційні та логічно-інформаційні структури (С.В. Мейєн, Ю.А. Шрейдер та ін.), які пов’язують різні науки. Модель цінна також тим, що вона обов’язково має критерії ефективності, а це означає, що можливий вибір найбільш доцільної моделі. Саме наявність кількох варіантів моделювання сприяє переходу від складних теорій до практики. Так виникає ще одна характеристика моделі як ланки переходу від теорії до практики у науковому пізнанні (В.М. Пушкін).

Переважною більшістю вчених зазначається, що модель навчання – це загальна схема діяльності педагога під час здійснення навчального процесу, основу якої складає переважаюча діяльність учнів, яку організовує і вибудовує педагог. На користь цього твердження свідчать також і погляди О.М. Пєхоти, А.З. Кіктенко, О.М. Любарської, Г.К. Селевка. Учені вказують на те, що основним показником моделі є характер навчальної діяльності, а додатковими характеристиками:

характер і послідовність у часі етапів навчання, характер взаємодії вчителя та учнів;

характеристика передбачуваних результатів навчання.

Модель навчання ґрунтується на цілісній діяльності учнів (навчання як гра). Вона охоплює весь навчальний цикл. У моделі навчання враховується не тільки логіко-змістовний аспект (мета навчання, єдність викладання та учіння), але і його динаміка розгортання у часі.

Науковці залишаються одностайними, характеризуючи модель як загальну схему функціонування основних компонентів навчання, як складну багатокомпонентну категорію, в якій інтегруються різні галузі знань, якими мають оволодіти учні у процесі навчання. Окрім того, модель повинна бути певним чином цілісною динамічною системою, оскільки система, як її розуміють фахівці, є інтегрованою цілісністю, планом, порядком розміщення частин цілого, сукупністю елементів, що пов’язані один із одним і утворюють певну цілісну єдність (Ю.В. Друзь).

Перераховані вище теоретичні засади стануть для нас підґрунтям під час розробки моделі процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри. Така модель побудована на засадах комунікативно-діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів. З одного боку, навчання іноземної мови у початковій школі, як відомо, збігається зі становленням особистості молодшого школяра, виявленням його здібностей, формуванням умінь і бажань учитися, навчанням культури мовлення і поведінки. Тому вимоги до навчання цього предмета дітей молодшого шкільного віку повинні формулюватися з позицій особистісно-орієнтованого підходу, основу якого становлять:

гуманізація навчального процесу;

співпраця вчителя й учнів;

задоволення особистісних потреб учнів у пізнанні;

умотивування навчальної діяльності школярів;

всебічна підтримка розумової діяльності учнів;

урахування особливостей індивідуального розвитку учнів та ін. (І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.В. Давидов, Л.М. Проколієнко, В.В. Рибалко, О.Я. Савченко, Т.М. Титаренко та ін.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація української вищої освіти
Думка про заснування своїх власних шкіл, які б паралізували шкідливі впливи латинських та протестантських шкіл на нашу молодь, здійснюється в останній чверті XVI ст. як поодинокими особами, так і ціл ...

Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей
Найважливішою мовною ознакою міркування є наявність причинно-наслідкових зв’язків та засобів їх вираження, а також особливості вступної фрази. У методиці міркування визначають як функціонально-смисло ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educationua.net