Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

дотримуватися злитої вимови службових слів із повнозначними;

дотримуватися словесного та фразового наголосу, а також поділу речення на синтагми;

володіти інтонацією стверджувальних, питальних, спонукальних речень, а також речень з однорідними членами;

користуватися транскрипцією.

Лексична компетенція.

На кінець навчання у початковій школі учні оволодівають лексичними одиницями, потрібними для взаємодії в ситуаціях спілкування у межах тематики, що вивчається у початковій школі: "Пори року", "Погодні явища", "Місяці", "Дні тижня", "Класна кімната", "Шкільне приладдя", "Частини тіла людини", "Тварини", "Одяг", "Кольори", "Іграшки", "Члени сім’ї", "Захоплення", "Дім", "Щоденні обов’язки", "Числа до 100", "Зовнішність людини", "Професії", "Свята", "Довкілля", "Природа", "Улюблені дитячі герої", "Види транспорту", "Подорожування", "Довкілля", "Дозвілля", "Покупки", "Населені пункти". (Сфери спілкування (тематика) розглядаються далі).

Граматична компетенція.

Молодші школярі вчаться вживати й розпізнавати у мовленні:

артикль: означений, неозначений, вживання іменника без артикля;

іменник: рід, число, місце в реченні, однина і множина, злічувані та незлічувані іменники;

дієслово: наказовий спосіб дієслова (команди), окремі модальні дієслова, часові форми дієслова (стверджувальна, запитальна і заперечна форми), дієслівні конструкції різного виду;

прикметник: якісні, відносні, рід і число, місце в реченні (французька, іспанська мови), ступені порівняння прикметників, коротка форма прикметників (німецька мова), узгодження прикметників (французька мова);

прийменник: місця, напряму, часу, способи вживання прийменника з іменником;

займенник: вказівні, особові, присвійні, питальні, кількісні;

числівник: кількісні (1-100), порядкові (1-10), до 31 у німецькій мові;

прислівники: місця, часу, напряму;

сполучник;

типи запитань: загальні, альтернативні, питальні речення з питальними словами і без них (німецька мова);

безособові речення.

Зазначений вище зміст мовної компетенції визначено на основі узагальнення спеціальних джерел (Н.П. Басай, І.Л. Бім, Н.В. Кудикіна, С.Ю. Ніколаєва, В.М. Плахотник, В.Г. Редько, Г.В. Рогова, С.В. Роман та ін.]. Розроблені на його основі дидактичні ігри, що готують до комунікативної діяльності, подано у додатку Б.

Іншу групу дидактичних ігор, що забезпечують комунікативну діяльність, ми розробляємо спираючись на зміст мовленнєвої та соціокультурної компетенцій.

Формування мовленнєвої компетенції повинно забезпечити учням володіння комунікативними вміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) у межах, визначених чинною програмою. Розглянемо детальніше сфери, тематику та ситуації спілкування, у межах і за допомогою яких здійснюється навчальна діяльність учнів початкової школи.

Сфера спілкування, як її розуміють фахівці, це обмежений простір життєдіяльності людини, в якому вона виступає як суб’єкт діяльності, центр цього простору.

В.Л. Скалкін у своєму дослідження виділяє такі сфери спілкування у навчанні іноземних мов:

соціально-побутова;

сімейна;

професійно-трудова;

соціально-культурна;

адміністративно-правова,;

сфера ігор і захоплень;

видовищно-масова сфера.

Змістом сфер спілкування, за свідченням науковців, є тематика. Тематика, як її розуміють вчені, це набір тем як імовірних згорнутих текстів до предметної бесіди, повідомлення тощо. Окрім того, тема це відрізок дійсності, котрий відбивається у нашій свідомості, або потенційний запас соціального досвіду, поки що не включеного у контекст власної діяльності. Однією з особливостей теми є те, що вона надає предметного спрямування мовленнєвому спілкуванню, описує коло понять і явищ, на відображення яких впливають соціальні та психологічні характеристики контингенту учнів, залучених до навчання іншомовного спілкування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення
Одним з основних багатств людини є ґрунт, на якому вирощується майже вся продукція рослинництва. Уже в стародавні часи було нагромаджено багато відомостей про ґрунт. Землероби Єгипту, Вавилону, Хорез ...

Індивідуальний підхід до учнів як засіб формування інтересу в образотворчій діяльності
Дослідження проведені в експериментальному класі показали, що молодші школярі мають в основному середній рівень інтересу до художньої діяльності. Вони малюють з задоволенням тільки з натури чи декора ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net