Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 7

навички та вміння оперувати відібраним для початковго ступеня мінімумом лінгвокраїнознавчого мовного матеріалу: фоновою лексикою, національними реаліями;

навички та вміння адекватно оперувати відібраним мінімумом етикетно-узуальних одиниць мовлення;

навички та вміння оперувати відібраними країнозначними знаннями, в тому числі знаннями норм повсякденної поведінки, а також знаннями естетичного плану як компонентами дитячої субкультури країни, мова якої вивчається;

навички та вміння творчого використання засвоєних соціокультурних знань (самостійна підготовка і проведення дидактичної гри у межах тем, що вивчаються тощо).

Розроблена нами система дидактичних ігор (рис. 1.5) сворює також умови для формування загальнонавчальної компетенції учнів початкової школи. А це означає, що дидактичні ігри, які використовуються у навчанні іноземних мов молодших школярів, повинні бути спрямовані на розвиток у них комплексу загальнонавчальних умінь і навичок:

розрізняти і продукувати незнайомі звуки;

ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

порівнювати мовні явища іноземної та рідної мови;

визначати потрібну інформацію, узагальнювати її, роботи висновки;

оцінювати власне ставлення до предмета спілкування;

працювати самостійно в колективі над розв’язанням певних завдань тощо.

Отже, результати дослідження цілей і змісту навчання іноземних мов учнів початкової школи, запропоновані у цьому пункті, будуть використані нами під час підготовки експериментальних матеріалів та організації експериментального навчання.

У наступному підрозділі розглянемо інший компонент моделі процесу навчання іноземних мов із використанням дидактичної гри, а саме функції вчителя й учнів у процесі навчально-ігрової діяльності.

Діяльність учителя і учнів у процесі дидактичної гри

Відомо, що навчання – це цілеспрямований процес взаємодії між учителем та учнями з метою їхнього розвитку, освіти і виховання. Дидактична сутність навчання полягає у тому, що воно відбувається у постійній взаємодії двох видів діяльності: викладання й учіння.

Діяльність учителя у процесі навчання різнобічна і багатогранна, оскільки він є організатором навчальної діяльності. Вчитель визначає мету й кінцевий результат своєї педагогічної діяльності, обирає методи, засоби та форми організації навчання .

Аналіз відповідної наукової літератури (Н.А. Бойченко, І.А. Волобуєва, В.А. Крутій, Н.В. Кудикіна та ін.) та власний педагогічний досвід дозволили з’ясувати, що діяльність учителя у процесі організації та проведення дидактичної гри на уроках іноземних мов у початковій школі включає в себе:

визначення навчального часу для проведення гри, її місця серед інших форм і методів роботи на уроці іноземної мови;

визначення мети, завдань, правил, змісту і ступеня складності дидактичної гри;

підтримку творчої активності й інтересу учнів, умотивування їхніх дій;

створення позитивної психологічної атмосфери у процесі дидактичної гри, виявлення віри в можливості учнів, що забезпечує взаємодію, спілкування і співробітництво гравців;

умотивовування навчально-ігрової діяльності учнів;

підтримка розумової діяльності учнів;

урахування сукупності умов використання дидактичної гри як засобу навчання

виявлення критичності та незалежності суджень у процесі підведення підсумків дидактичної гри та їх аналізі тощо.

З іншого боку, діяльність учня передбачає:

підготовку необхідного обладнання для дидактичної гри;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Актуальність правового виховання дітей старшого дошкільного віку
"Діти мають виховуватися не для теперішнього, а для майбутнього, можливо кращого стану роду людського. " (І. Кант) Актуальність громадянського виховання в сучасному українському суспільстві ...

Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань
Програма роздягнула «Тварини», як і вся удосконалена програма курсу «Біологія», надає широкі можливості для екологічного виховання школярів, формування відповідального відношення до природи, розумінн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net