Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 9

концептуальну основу;

змістову частину навчання:

мета навчання (загальна і конкретна);

зміст навчального матеріалу;

процесуальну частину:

організація навчального процесу;

методи і форми навчальної діяльності учнів;

методи і форми діяльності вчителя;

діяльність вчителя з керування процесом засвоєння матеріалу;

діагностика навчального процесу.

Проілюструємо структуру і зміст цієї педагогічної технології у графічній формі.

Рис.2.3. Педагогічна технологія дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів

Розглянемо детальніше функції вчителя й учнів на початковому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри.

Перед початком дидактичної гри вчитель повинен визначити її мету, навчальні завдання, що будуть розв'язані у ході гри, та правила її проведення. У процесі навчання іноземної мови такою метою, відповідно до програми, є навчання спілкування. Досягнення цієї мети можливе за умови виконання ряду пріоритетних завдань, які включають у себе оволодіння комплексом знань, умінь і навичок, достатніх для здійснення мовленнєвої діяльності, а також формування в учнів мовних навичок, які забезпечують нормативність мовлення. У зв’язку з цим у контексті нашого дослідження у навчальному процесі повинні мати місце й відповідні ігри:

спрямовані на формування та удосконалення умінь і навичок в чотирьох видах мовленнєвої діяльності;

пов’язані зі становленням мовних (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) навичок;

ігри, які надають можливість оволодіти соціокультурними знаннями, уміннями та навичками.

Кожна дидактична гра організовується та проводиться у відповідності до чітко сформульованих правил, які обумовлюють порядок дій та поведінку учнів у процесі гри. Правила гри розробляються відповідно до мети уроку та індивідуальних особливостей учнівського колективу. Після цього вчитель і учні готують необхідне обладнання для організації дидактичної гри (малюнки, наочність, іграшки тощо), обирають спосіб поділу на команди, визначають капітанів.

Діяльнісний етап відбувається в двох напрямах. Перший з них пов’язаний з організацією дидактичної гри, яку здійснює вчитель. Він розпочинається одразу після оголошення мети, завдань та правил гри. Під час реалізації цього етапу вчитель умотивовує навчально-ігрову діяльність учнів, підтримує їхній інтерес, запобігає можливим конфліктним ситуаціям тощо (Детальніше механізми вмотивування навчальної діяльності молодших школярів засобами дидактичної гри розглядаються у наступному підрозділі).

Другий напрям відображає процес навчання. Ігрові дії, що їх виконують учні, здійснюються за правилами гри. У процесі навчально-ігрової діяльності гравці мають можливість проявити свої здібності, задовольнити потреби й реалізувати бажання. В умовах навчального іншомовного комунікативного середовища, що виникає на цьому етапі дидактичної гри, створюються реальні ситуації іншомовного спілкування, відбувається вмотивування мовленнєвої діяльності учнів, досягається мета дидактичної гри.

Завершальний етап починається одразу після завершення гри і включає в себе спільну діяльність вчителя й учнів у процесі підведення підсумків дидактичної гри, визначення переможців, оцінювання внеску у перемогу команди кожного з гравців та взаємодії учнів у групі, здійснення аналізу помилок команди, що зазнала поразки тощо.

Отже, запропонована нами педагогічна технологія дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів передбачає послідовну й умотивовану взаємодію суб’єктів навчального процесу на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри. А це, у свою чергу, дозволяє вчителю в умовах навчальної співпраці ефективно організувати навчання іноземних мов, а учням – успішно оволодіти ними. Однак, нам уявляється, що досягнення передбачених вище результатів стане можливим лише за умови дотримання певних дидактичних умов, що забезпечують ефективність реалізації запропонованої педагогічної технології. Визначення й обгрунтування сукупності цих умов стане предметом дослідження у підрозділі 2.3.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблеми формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку
Вага мозку школярів наближається до ваги мозку дорослої людини. У дітей шкільного віку збільшується рухливість нервових процесів, що дає змогу дітям швидко змінювати свою поведінку відповідно до вимо ...

Особливості фізичного виховання дітей з вадами слуху
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху — один з важливих напрямків корекційно-педагогічної роботи — знаходиться в тісному зв'язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання. Правильно організ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net