Умотивування навчальної діяльності школярів засобами дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Умотивування навчальної діяльності школярів засобами дидактичної гри

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

На думку Д.Н. Узнадзе, передумовою будь-якої діяльності є потреба, що, знаходячи предмет, на який спрямована діяльність, перетворюється на мотив. Науковці залишаються одностайними, стверджуючи, що ігнорування потреб дітей як біологічних, так соціальних і духовних, негативно відбивається на їх психічному та емоційному стані. М.В. Осоріна, досліджуючи взаємовідносини дітей і дорослих, підкреслює, що особливо часто у навчальному процесі не враховуються потреби молодших школярів у грі та руховій діяльності. А це, на думку вченого, блокує самостійну й творчу діяльність, а також викликає накопичення внутрішньої напруги, що інколи спричиняє агресивну поведінку дітей.

Дослідження фізіологів доводять, що урахування потреб, які умотивовують діяльність суб’єкта, як правило, викликають у нього позитивні емоції, впливають на якість виконання людиною діяльності (П.В. Сімонов). Регулярне задоволення потреб формує стійке позитивне ставлення – інтерес особистості до об’єкта діяльності чи самої діяльності, яка задовольняє ці потреби (Б.І. Додонов).

Основними потребами молодших школярів, за свідченням психологів і фізіологів, є:

ігрова (рухова) діяльність;

спілкування з однолітками і дорослими;

самореалізація та самовизначення у дитячому колективі;

актуальність і значущість навчального матеріалу для дітей цієї вікової категорії та ін. (В.С. Мухіна, Д.А. Фарбер та ін.).

У цьому аспекті доцільним також є використання засобів навчання, що викликають і стимулюють внутрішню мотивацію, яка, за визначенням фахівців, найбільшою мірою впливає на успішне виконання дій (А.А. Макарова, О.В. Малихіна). На відміну від зовнішньої мотивації, яку спричиняють різного виду фактори, що оточують особистість, внутрішня мотивація – виникає завдяки власним бажанням, потребам та інтересам людини. Вона є невід’ємним компонентом діяльності, у тому числі й навчальної, а також визначає ступінь успішності здійснення цієї діяльності.

Загальновідомо, що мотивація учіння активізує функціонування пізнавальних і психічних процесів у школярів, у першу чергу уваги, сприймання, мислення, пам’яті, що позитивно відображається на ефективності засвоєння навчального матеріалу. Детальніше цю проблему ми розглядали у підрозділі 1.4.

П.П. Блонський указує на те, що молодші школярі запам’ятовують в основному той матеріал, який їм подобається та цікавить. Більшість зарубіжних учених вважають мотивацію визначальним елементом цілеспрямованості навчання іноземних мов на початковому етапі. Більш того, ученими виявлено пряму залежність продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності від рівня сформованості її мотивації (Г.О. Китайгородська).

Такої ж позиції дотримується й С.В. Роман. У своєму дослідженні вчена дійшла висновку, що за умови стимулювання пізнавальної мотивації засобами дидактичної гри ефективніше досягається засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Молодші школярі легко і міцно запам’ятовують іншомовні слова, словосполучення, мовні кліше тощо.

Дослідження мотивів, які активізують прагнення молодших школярів вивчати іноземні мови є, на думку науковців, однією з важливих педагогічних проблем у цій сфері, оскільки мотиви, як уже зазначалось, мають вирішальне значення для стимуляції активної навчальної діяльності.

Діагностика мотивів навчання учнів початкової школи свідчить про те, що вони нестійкі й епізодичні.

За нашими спостереженнями, у першому та другому класах у молодших школярів превалює інтерес до зовнішньої сторони шкільного життя (зустріч із однолітками, участь у масових заходах, екскурсії, змагання та вікторини у позаурочний час тощо).

Враховуючи результати опитування молодших школярів (додаток А), ми з’ясували, що процес навчання іноземних мов у початковій школі характеризується наявністю в учнів таких мотивів (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Мотиви, які активізують прагнення молодших школярів вивчати іноземні мови

Зважаючи на зазначене вище, на наш погляд, доцільно також визначити мотиви включення учнів початкової школи у дидактичну гру, оскільки, за результатами опитування (24 %), участь у грі є одним із найвагоміших мотивів вивчення іноземної мови у молодшому шкільному віці. Серед них виділяємо такі:

прагнення до самовираження:

можливість проявити себе у колективній діяльності;

стати лідером (капітаном);

бути негіршим за інших;

докласти власні зусилля для перемоги команди;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Три основні приципи програми «Я у світі»
Програма включає в себе три основні принципи раннього дитинства: конструктивізм, практичні заняття, що стимулюють розвиток, і прогресивна освіта. Конструктивізм Конструктивісти вважають, що навчання ...

Загальна характеристика театралізованих ігор як методу розвитку творчих здібностей молодших школярів
Дітям молодшого шкільного віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду і знань компенсується фантазією. Образність мислення, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net