Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Як свідчить досвід, потенційні можливості та ефективність педагогічної технології дидактичної гри визначаються сукупністю взаємопов’язаних дидактичних умов, які забезпечують її функціонування.

Зіставний аналіз досліджень, пов’язаних із цією проблемою, засвідчив, що над її розв’язанням працювало багато вчених (О.О. Деркач, Т.А. Жукова, О.Г. Квасова, Н.В. Кудикіна, Г.В. Рогова, К.А. Родкін, О.Я. Савченко, Н.В. Слюсаренко, О.П. Янковська та ін.).

Досліджуючи дидактичну гру як засіб навчання молодших школярів О.Я. Савченко називає такі умови ефективності її застосування:

органічне включення в навчальний процес;

захоплюючі назви;

наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування;

обов’язковість правил, які не можна порушувати;

використання лічилок;

емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій (його слова й рухи цікаві, несподівані для дітей).

Дещо іншої позиції дотримується Т.А. Жукова. З її точки зору такими умовами є:

ретельна підготовка вчителя до організації та проведення дидактичної гри;

проблемний характер завдань, включених у гру;

оптимальне співвідношення групових і колективних форм роботи у процесі дидактичної гри;

створення доброзичливої атмосфери у процесі навчально-ігрової діяльності;

активність усіх учасників гри;

урахування ігрового досвіду гравців;

наявність системи дидактичних ігор;

застосування різного виду технічних засобів навчання у процесі організації дидактичної гри .

Схожі думки знаходимо у науковій роботі Г.І. Вороніної. Вчена виділяє такі умови застосування дидактичної гри у навчальному процесі:

усвідомлення учнями мети дидактичної гри, що проводиться, її практичного завдання;

спрямованість гри на розвиток мовних навичок та мовленнєвих умінь;

поступове зростання складності дидактичних ігор із урахуванням рівня навченості учнів і ступеня їх підготовленості;

урахування індивідуальних та вікових особливостей учнів;

зв’язок дидактичної гри з іншими видами діяльності на уроці.

В.А. Крутій у своєму дослідженні обгрунтувала іншу сукупність умов, що забезпечують, на її думку, ефективність навчально-ігрової діяльності молодших школярів:

глибинне проникнення вчителя у психологічні механізми гри та її вплив на розвиток психіки молодшого школяра;

свідоме й грамотне використання дидактичних ігор у навчальному процесі;

розуміння функцій дидактичної гри;

визначення місця дидактичної гри у структурі уроку.

Ми не заперечуємо, а цілком розділяємо названі вище позиції вчених, що займалися розв’язаннм зазначеної проблеми. Однак, визначаючи та обгрунтовуючи сукупність дидактичних умов, що забезпечують ефективність педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів, будемо також спиратися й на власні результати досліджень:

функціональних можливостей дидактичної гри;

психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку;

дидактико-методичних та психологічних передумов застосування дидактичної гри;

механізмів умотивування навчальної діяльності учнів початкової школи засобами гри;

особливостей діяльності (функцій) вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри.

Зважаючи на вище сказане, ми передбачаємо, що процес навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри буде ефективнішим, якщо будуть дотримані такі дидактичні умови: буде здійснюватися навчальна співпраця вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри; дидактична гра буде доступною за змістом і відповідатиме психологічним особливостям та віковим можливостям учнів початкової школи, їхньому навчальному досвіду, потребам та інтересам; будуть використовуватися різноманітні види дидактичної гри, що забезпечить стійкий інтерес учнів до навчання іноземних мов; будуть застосовуватись ігри, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери і пізнавальної діяльності учнів, сприяють удосконаленню їхніх фізіологічних якостей та адаптації до шкільного соціуму; зміст дидактичної гри відповідатиме меті та завданням уроку. Розглянемо їх детальніше.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система
Розбудова національної системи освіти в Україні значною мірою обумовлена підвищенням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. У цьому зв'язку сьогодні актуалізується проблема розвитку та ...

Способи формування організаційних умінь і навичок
Як пише О.Я. Савченко, у північних народів є простий і мудрий афоризм: «Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити р ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educationua.net