Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі

Сторінка 4

прагнення до самовираження: (можливість проявити себе у колективній діяльності; стати лідером (капітаном); бути негіршим за інших; докласти власні зусилля для перемоги команди; успішно виконати свою роль у грі);

можливість здобути та поглибити власні знання, уміння й навички;

наявність неформальної атмосфери у процесі дидактичної гри;

наявність особистої зацікавленості та інтересу до ігрової діяльності;

задоволення фізіологічних і духовних потреб: (подолати втому; займатися руховою діяльність; відчути себе членом колективу; переключити увагу з одного виду діяльності на інший).

У другому розділі з’ясовано механізми впливу дидактичної гри на вмотивування навчальної діяльності молодших школярів засобами дидактичної гри, розкрито вплив навчально-ігрової діяльності на пізнавальний інтерес, емоції, потреби та бажання учнів початкової школи.

На основі результатів дослідження створено модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри. Визначено такі її компоненти: мета навчання іноземної мови (формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції (лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної); комунікативно-діяльнісний підхід; особистісно-орієнтований підхід; види діяльності (функції) вчителя й учнів у процесі навчально-ігрової діяльності; цілі та зміст навчання іноземних мов у початковій школі; педагогічна технологія дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів; результат навчально-ігрової діяльності.

Визначаючи механізми функціонування моделі, нами обґрунтовано педагогічну технологію дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів, в основу якої покладено організацію таких етапів: підготовчий, діяльнісний, завершальний. Окрім того, спираючись на наукові дослідження (О.О. Деркач, Т.А. Жукова, О.Г. Квасова, Н.В. Кудикіна, Г.В. Рогова, К.А. Родкін, О.Я. Савченко, Н.В. Слюсаренко, О.П. Янковська та ін.), обгрунтовано сукупність дидактичних умов, що забезпечують ефективність її реалізації у навчальному процесі. Такими є: організація навчальної співпраці вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри; доступність змісту гри психологічним особливостям та віковим можливостям учнів початкової школи, їхньому навчальному досвіду, потребам та інтересам; урізноманітнення видів дидактичної гри у навчальному процесі; застосування ігор, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери і пізнавальної діяльності учнів, сприяють удосконаленню їхніх фізіологічних якостей та адаптації до шкільного соціуму; відповідність змісту дидактичної гри меті та завданням уроку.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Шляхи та засоби реалізації принципу доступності у початкових класах
Шляхи та засоби реалізації принципу доступності дозволяють визначити роботи таких авторів, як В.О. Оніщук, В. Ононь, Л.В. Занков та інші. Принцип доступності навчання передбачає вибір та реалізацію з ...

Методика експериментального дослідження
З метою визначення стану використання засобів народознавства в екологічному вихованні учнів початкових класів, був проведений констатуючий експеримент, яких в загальних рисах можна охарактеризувати т ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net