Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 11

Значною виглядала динаміка змін стану сформованості мотивації учасників експериментальних груп до вивчення іноземних мов. Спостереження за учнями експериментальних і контрольних груп виявили такі результати (див. табл. 3.8).

Таблиця 3.8 Стан сформованості мотивації учнів до вивчення іноземних мов у процесі експериментального навчання

Як видно з таблиці, кількість учнів експериментальних груп з високим рівнем (1) мотивації у других класах склала 49,5 % (43,5 % – на початку експериментального навчання), 46,4 % (40,6 % – на початку експерименту) – у третіх класах, а у четвертих – 47,9 % (38,9 % – на початку експерименту). Дещо інші результати виявились у контрольних групах. У других класах кількість учнів із високим рівнем мотивації до вивчення іноземних мов зросла у відношенні до аналогічного показника перед початком експерименту на 1,6 % і склала 43,6 %, у третіх і четвертих на 3 % (41,9 % і 42 % відповідно). Кількість учнів експериментальних груп з низьким рівнем (5) мотивації у середньому знизилася на 2,7 %, а у контрольних групах – на 1,2 %.

Застосування розробленої педагогічної технології дидактичної гри забезпечувало, за нашими спостереженнями, підвищення пізнавальної активності учнів експериментальних груп вже на підготовчому етапі навчально-ігрової діяльності. Активність школярів простежувалась у бажанні виконувати завдання, що вимагали додаткових затрат розумових і вольових зусиль та часу, досягти максимально можливого для себе успіху, якомога частіше брати участь у навчально-ігровій діяльності. Доцільно відзначити, що при цьому значно зросла ініціативність дітей, яка виявлялась у прагненні виконати свою роль з елементами творчої імпровізації. Ми помітили, що активність учнів експериментальних груп не зникала відразу ж після проведення дидактичних ігор, а знаходила своє продовження через бажання підготувати творчі домашні завдання, що вимагало наявності певних креативних умінь і навичок. За нашими спостереженнями, це сприяло усвідомленню необхідності міжпредметних зв’язків. Такими завданнями були: намалювати малюнки, виготовити іграшки чи роздатковий матеріал, що використовувались у процесі навчально-ігрової діяльності на наступних уроках тощо. А це, без сумніву, підсилювало мотивацію пізнавальної діяльності дітей. Крім того, у процесі експериментального навчання відчутною була динаміка розвитку пізнавального інтересу, що також значною мірою сприяло формуванню мотиваційної сфери молодших школярів.

За нашими спостереженнями, на ефективність навчально-ігрової діяльності значно впливала емоційна насиченість уроків і психологічний настрій учнів. Беручи це до уваги, у процесі експериментального навчання ми прагнули частіше використовувати дидактичні ігри з елементами змагання, збуджуючи інтерес дітей та реалізуючи їхню потребу в руховій діяльності (збагачення рухового досвіду учнів, вдосконалення різноманітних умінь і навичок життєвоважливих рухів). Усе це, безумовно, сприяло створенню емоційного підйому на уроках, особливого мікроклімату, а також дисциплінувало школярів. Ми помітили, що зосередженість уваги дітей характеризувалася стабільністю упродовж навчально-ігрової діяльності. Поведінка відзначалася зібраністю та допитливістю, готовністю самому взяти участь у певних етапах гри, висловитися та слухати думки інших гравців.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Інтерактивні методи на уроках музики
Застосування методів інтерактивного навчання на уроках музики залежить як від теми уроку, так і від навчальної інформації конкретних уроків, термінів та понять, які необхідно засвоїти. Специфічними о ...

Жінки в історії України
Мета: ознайомити присутніх з роллю та менталітетом української жінки в історії, повідомити про видатні досягнення українських жінок в різних галузях людського життя і суспільної діяльності, виховуват ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net