Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 11

Значною виглядала динаміка змін стану сформованості мотивації учасників експериментальних груп до вивчення іноземних мов. Спостереження за учнями експериментальних і контрольних груп виявили такі результати (див. табл. 3.8).

Таблиця 3.8 Стан сформованості мотивації учнів до вивчення іноземних мов у процесі експериментального навчання

Як видно з таблиці, кількість учнів експериментальних груп з високим рівнем (1) мотивації у других класах склала 49,5 % (43,5 % – на початку експериментального навчання), 46,4 % (40,6 % – на початку експерименту) – у третіх класах, а у четвертих – 47,9 % (38,9 % – на початку експерименту). Дещо інші результати виявились у контрольних групах. У других класах кількість учнів із високим рівнем мотивації до вивчення іноземних мов зросла у відношенні до аналогічного показника перед початком експерименту на 1,6 % і склала 43,6 %, у третіх і четвертих на 3 % (41,9 % і 42 % відповідно). Кількість учнів експериментальних груп з низьким рівнем (5) мотивації у середньому знизилася на 2,7 %, а у контрольних групах – на 1,2 %.

Застосування розробленої педагогічної технології дидактичної гри забезпечувало, за нашими спостереженнями, підвищення пізнавальної активності учнів експериментальних груп вже на підготовчому етапі навчально-ігрової діяльності. Активність школярів простежувалась у бажанні виконувати завдання, що вимагали додаткових затрат розумових і вольових зусиль та часу, досягти максимально можливого для себе успіху, якомога частіше брати участь у навчально-ігровій діяльності. Доцільно відзначити, що при цьому значно зросла ініціативність дітей, яка виявлялась у прагненні виконати свою роль з елементами творчої імпровізації. Ми помітили, що активність учнів експериментальних груп не зникала відразу ж після проведення дидактичних ігор, а знаходила своє продовження через бажання підготувати творчі домашні завдання, що вимагало наявності певних креативних умінь і навичок. За нашими спостереженнями, це сприяло усвідомленню необхідності міжпредметних зв’язків. Такими завданнями були: намалювати малюнки, виготовити іграшки чи роздатковий матеріал, що використовувались у процесі навчально-ігрової діяльності на наступних уроках тощо. А це, без сумніву, підсилювало мотивацію пізнавальної діяльності дітей. Крім того, у процесі експериментального навчання відчутною була динаміка розвитку пізнавального інтересу, що також значною мірою сприяло формуванню мотиваційної сфери молодших школярів.

За нашими спостереженнями, на ефективність навчально-ігрової діяльності значно впливала емоційна насиченість уроків і психологічний настрій учнів. Беручи це до уваги, у процесі експериментального навчання ми прагнули частіше використовувати дидактичні ігри з елементами змагання, збуджуючи інтерес дітей та реалізуючи їхню потребу в руховій діяльності (збагачення рухового досвіду учнів, вдосконалення різноманітних умінь і навичок життєвоважливих рухів). Усе це, безумовно, сприяло створенню емоційного підйому на уроках, особливого мікроклімату, а також дисциплінувало школярів. Ми помітили, що зосередженість уваги дітей характеризувалася стабільністю упродовж навчально-ігрової діяльності. Поведінка відзначалася зібраністю та допитливістю, готовністю самому взяти участь у певних етапах гри, висловитися та слухати думки інших гравців.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ознайомлення учнів зі складеними задачами
Для того щоб ознайомити учнів із складеною задачею, доцільно взяти складену задачу, яка розв'язується різними діями першого ступеня. Питання про те, якого виду ця задача, дискусійне. Так, можна почин ...

Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технології
Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора готових ідей змінилася ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net