Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 12

За рахунок систематичного застосування дидактичних ігор молодші школярі мали можливість постійно задовольняти свої потреби у грі. Систематичність досягалася через регулярний характер цього процесу й використання дидактичних ігор у системі уроків. Таким чином, підтвердилося припущення, що дидактичні ігри можна використовувати на різних етапах уроку (пред’явлення нового навчального матеріалу, тренування і практика у мовленнєвій діяльності та на етапі контролю). Учителі-експериментатори відзначали, зокрема, методичну доцільність їх застосування під час вивчення нового матеріалу, закріплення та систематизації знань учнів, перевірки домашніх завдань, на початку уроку для актуалізації навчального досвіду школярів. Застосування дидактичних ігор різних видів сприяло тому, що діти усвідомлювали, що лише достатнє володіння іншомовними засобами спілкування може забезпечити їм участь і перемогу в грі. Учні початкової школи сприймали навчальну діяльність як гру. Вони не замислювались над тим, що, граючись – навчаються. На наш погляд, ці чинники значною мірою впливали на ефективність і швидкість формування у школярів іншомовних навичок і вмінь, оскільки гра, практично, створювала їм умови і середовище для іншомовного спілкування, чого вони самі не завжди усвідомлювали.

В учнів контрольних груп ми фіксували дещо нижчий рівень позитивних вражень від навчальної діяльності та бажання нею займатися. Необхідно також зазначити, що порівняно з учнями експериментальних груп в контрольних групах досліджувані продемонстрували нижчий рівень засвоєння нової лексики. На наш погляд, причиною цього стало те, що учні контрольних груп оволодівали мовним матеріалом лише за допомогою вправ і завдань (хоч це також ефективна навчальна діяльність, і ми її не ігноруємо), які, як вдавалося спостерігати, деколи їм набридали, а тому помічалися негативні недоліки від цього: втома, пасивність у діях, послаблення уваги тощо.

Проілюструємо, як у процесі експериментального навчання були враховані інші дидактичні умови, а саме – організація навчальної співпраці вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному, заключному етапах дидактичної гри та стимулювання розвитку мотиваційної сфери і пізнавальної активності школярів у процесі навчально-ігрової діяльності. Організовуючи дидактичні ігри, ми виходили із положень вікової психології про потенційні можливості молодшого школяра сприймати пізнавальні завдання і цілеспрямовано їх розв’язувати. Складність і поступовість запропонованих ігор перебувала у прямій залежності від віку учнів. Спочатку керівництво дидактичною грою здійснювалося безпосередньо вчителем, а пізніше діти вже самі пропонували свої варіанти організації гри, розробляли правила тощо. Іноді вони виконували роль учителя, організовуючи гру. Обираючи дидактичну гру, діти отримували можливість для реалізації своїх здібностей, вчилися самостійно приймати рішення, відчували довірливе ставлення до них з боку вчителя. Учні активно включались у процес визначення ведучого, приносили свої іграшки, а також власноруч виготовляли дидактичний матеріал, який використовувався у процесі навчально-ігрової діяльності. Звичайно, цьому передувала змістовна підготовка школярів, у процесі якої вони могли неодноразово спостерігати, як виконує цю роботу сам учитель. Діти пропонували свої плани проведення ігор, а роль педагога, у такому випадку, зводилася до підбору навчального матеріалу, що вивчався і був адекватний меті уроку. Такий підхід забезпечував формування в учнів здатності розмірковувати, перш ніж діяти, спонукав їх до самоаналізу, створював підгрунтя для розвитку в дітей вольових рис характеру. Таким чином, співпраця вчителя й учнів на усіх етапах дидактичної гри та стимуляція пізнавальної активності молодших школярів у процесі експериментального навчання забезпечувалися через їх залучення до організації й активної участі у грі, до підбору ігрового матеріалу, до допомоги вчителю, до підведення підсумків навчально-ігрової діяльності, до аналізу результатів дидактичної гри тощо.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цікаве про педагогіку і навчання:

Активні методи у викладанні літератури
Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") визначає потребу перегляду усталених підходів до змісту, методів і форм навчання. Огляд окремої підручникової, моно ...

Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи
Аналіз літератури показав, що у книгах та періодичних виданнях найменше приділяється увага саме механічній обробці металу, яка до того ж є найскладнішою для засвоєння. Саме тому ми спробуємо розробит ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net