Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 13

Отже, у цьому підрозділі ми охарактеризували процес підготовки експериментальних матеріалів і проведення окремих розвідувальних експериментів. Крім того, у процесі експериментального навчання обгрунтували способи, якими досягалося дотримання сукупності дидактичних умов, що забезпечують ефективність педагогічної технології дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів як одного з механізмів функціонування розробленої нами моделі. У наступному підрозділі пропонуємо аналіз результатів експериментальної діяльності.

Відомо, що ефективність навчально-виховного процесу значною мірою визначається реалізацією його мотиваційної функції. Аналіз експериментальної діяльності свідчить про відчутне зростання рівня мотивації учнів експериментальних груп до вивчення іноземних мов. Ця позиція цілком підтверджується й результатами моніторингу стану сформованості мотивації молодших школярів до оволодіння іноземними мовами після завершення експериментального навчання.

Таблиця 3.9 Стан сформованості мотивації учнів до вивчення іноземних мов після завершення експериментального навчання

Як видно з таблиці, кількість учнів експериментальних груп з високим рівнем (1) мотивації до вивчення іноземних мов у других класах зросла порівняно з аналогічним показником перед початком експерименту (див. табл. 3.2) на 14,7% (5,9 % – у контрольних групах), у третіх класах на 14,6 % (6,2 % – у контрольних групах), на 17,7 % (7,5 % – у контрольних групах) у четвертих класах. У других і четвертих класах експериментальних груп школярів із низьким рівнем (5) мотивації не виявилося зовсім. Кількість таких учнів на кінець експериментального навчання у середньому по класам склала 0,5 %, а у контрольних групах – 6,4 %. Результати цього моніторингу переконливо свідчать про ефективність педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів для формування в учнів позитивної мотивації учіння. Окрім того, ці зміни ми також пояснюємо доцільною дидактично дібраною і реалізованою системою дидактичних ігор, які проводилися відповідно до визначеної нами сукупності дидактичних умов. Використані дидактичні ігри ставили кожного школяра в ситуацію, коли він сам повинен був знаходити шляхи і засоби розв’язання поставленого вчителем, або іншими гравцями завдання. А відтак, учень глибоко усвідомлював необхідність засвоєння знань, умінь і навичок, що ставало його внутрішньою потребою.

Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив, що на початку експериментального навчання 35,2 % учнів експериментальних груп виявляли незначний інтерес до вивчення іноземної мови, 23,5 % – були байдужими, 7,9 % – мали негативне ставлення, 25,9 % – виявляли значну зацікавленість іноземною мовою. Після експериментального навчання динаміка розвитку зацікавленості школярів докорінно змінилася. Так, 51 % учнів ілюстрував чітко виражені позитивні враження від вивчення іноземних мов і лише у 28,8 % школярів оволодіння мовами викликало певною мірою зацікавленість. Причиною цього, на наш погляд, був різний рівень готовності учнів до оволодіння іноземною мовою. Аналіз анкетних даних (додаток А) підтвердив це припущення. Ми з’ясували, що, крім іноземних мов, молодші школярі (16,5 % респондентів) також виявляють зацікавленість й іншими навчальними предметами, 12,3 % дітей подобається іноземна мова поряд із рідною мовою, фізичним вихованням, музикою, образотворчим мистецтвом та ін. Щоб не згасав інтерес до іноземної мови, учитель повинен постійно вмотивовувати навчальну діяльність молодших школярів, застосовуючи різного виду засоби навчання, серед яких і дидактичні ігри.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю
Музично-театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування в дошкільників умінь „входити в образ” та „утримувати” його ...

Розробка змісту професійної підготовки фахівця
На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної (''Виробниче навчання'') професійної підготовки фахівця. Щоб визначити теми програми професійної ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net