Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 14

В учнів контрольних груп аналогічні показники виявилися такими: 37% школярів (36,5 % – на початку) виявляли інтерес та зацікавленість уроками іноземної мови, 20,5 % (24,5 % – на початку) були байдужими і лише 27,5 % (26% – на початку) мали стійкі мотиви до вивчення цього навчального предмету.

Аналіз індексу задоволеності учнів експериментальних груп ілюстрував його тенденцію до зростання. На початку експериментального навчання (І) він складав 0,34, у процесі навчання (ІІ) – 0,49 (0,36 – в учнів контрольних груп) і 0,60 (0,39 – в учнів контрольних груп) під кінець експерименту (ІІІ). Для порівняння представимо ці значення у вигляді діаграми.

Рис. 3.2. Показники індексу задоволеності учнів ЕГ і КГ

Метод безпосереднього спостереження та тестування молодших школярів за методикою Д.Я. Райгородського "Дослідження соціально-психологічного мікроклімату колективу" дозволили простежити динаміку внутрішньоколективних стосунків у групах. Результати цього дослідження уміщено в діаграмах 3.3 та 3.4.

Рис. 3.3. Результати моніторингу внутрішньоколективних стосунків у групах перед початком експерименту

1. Високий ступінь сприятливості психологічного мікроклімату; 2. Середньо-високий ступінь сприятливості; 3. Середній ступінь сприятливості; 4. Середньо-низький ступінь сприятливості психологічного мікроклімату; 5. Незначна сприятливість; 6. Незначна несприятливість; 7. Середньо-низький ступінь несприятливості психологічного мікроклімату.

Рис. 3.4. Результати моніторингу внутрішньоколективних стосунків у групах після експериментального навчання

За показниками, що вміщені в діаграмах, можна зробити висновок про ефективність педагогічної технології використання дидактичної гри для формування й розвитку дружніх міжособистісних стосунків і позитивного мікроклімату у дитячому колективі. Якщо перед початком експериментального навчання в експериментальних групах високий рівень сприятливості психологічного мікроклімату складав 8 % (8% – у контрольних групах), то після експерименту він становив 12 % (9 % – у контрольних групах). Середньо-низький рівень несприятливості на початку експериментального навчання складала 7 % (6% – у контрольних групах), а після експерименту 0,5 % (4 % – у контрольних групах).

У процесі навчально-ігрової діяльності ми також фіксували показники характеру взаємодії її учасників. Помічено, що експериментальна технологія використання дидактичних ігор створює умови для якісних змін в організації і змісті взаємодії вчителя й учнів. Розглядаючи цей аспект дослідницької роботи, ми умовно виділили три рівні взаємодії вчителя й учнів: низький (1), середній (2), високий (3). Учні, що належали до першого рівня, характеризувалися тим, що, здебільшого, участі в підготовці та проведенні дидактичних ігор разом із учителем майже не брали, або вона була мінімальною. Середній рівень взаємовідносин відзначався зовнішньою готовністю учнів до навчально-ігрової діяльності, проте в їхніх стосунках відчувалася певна скутість, страх висловити власні думки, проявити ініціативу тощо.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття толерантності
Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання ...

Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра
Лише в атмосфері колективу з його гуманними етично - психологічними відносинами між людьми, можлива плідна творча діяльність кожного індивіда, створюються реальні умови для всебічного розвитку здібно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net