Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 15

Учні, що перебували на високому рівні взаємодії, вирізнялися здатністю до швидкого включення у навчально-ігрову діяльність (в переважній більшості). Цей рівень співробітництва характеризувався високою активністю молодших школярів на всіх етапах дидактичної гри (вибір гри, підготовка обладнання для її проведення, обговорення та підведення підсумків дидактичної гри тощо).

Експериментальні дані, що характеризують рівні взаємодії вчителя й учнів, відображено на рисунку 3.5.

Рис. 3.5. Рівні взаємодії вчителя й учнів

Як видно на графіку, рівень взаємодії в експериментальних групах протягом експериментального навчання можна назвати високим (25 із 35 проведених уроків). Сім уроків характеризувалися середнім рівнем і лише перші уроки були наближені до низького рівня (переважно у других класах). Це пояснюється рядом об’єктивних причин, зокрема, відсутністю ігрового досвіду в учнів, нестійкістю психологічного клімату в класі, рівнем адаптації молодших школярів до умов шкільного життя.

У процесі спостереження за учнями контрольних груп ми отримали дещо інші показники. Уроки в контрольних групах відрізнялися в основному середнім рівнем взаємодії вчителя й учнів, оскільки традиційний характер навчання не повною мірою позитивно впливав на мотиваційну сферу школярів, задовольняв їхні потреби, бажання та інтереси, не створював умови для самореалізації особистості кожного учня, розвитку його творчої активності. А відтак, вчитель здебільшого сам робив висновки, пропонував варіанти розв’язання навчальних завдань, аналізував навчальні досягнення учнів тощо.

Проаналізуємо зміни характеру навчальної діяльності у процесі дидактичної гри. Розглянемо динаміку розвитку пізнавальної активності учнів, яка визначалася рівнем залучення молодших школярів до навчального процесу. За цим показником учнів було розділено на три групи, що дозволило зробити певні висновки про активність учасників експерименту. Перша група (1) – залучення учнів до навчально-пізнавальної діяльності не перевищує 30 % від загальної кількості учнів. Друга група (2) – пізнавальна активність школярів складає від 30 % до 70 %. Третя група – залучення учнів перевищує 70 % .

Спостереження за навчальним процесом, бесіди з учнями і вчителями доводять, що динаміка розвитку активності учасників експериментальних груп якісно відрізняється від аналогічного показника у контрольних групах, що відображено на рисунку 3.6.

Рис. 3.6. Динаміка розвитку пізнавальної активності учнів експериментальних і контрольних груп

Так, для експериментальних груп у більшій мірі характерним був третій рівень залучення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, що становить понад 70 % від загальної кількості учнів у групах. Лише на перших уроках спостерігався другий рівень активності (переважно в учнів других класів). Аналізуючи показники на графіку, помічаємо, що активність зростала з кожною наступною грою. Це свідчило про поступове подолання учнями психологічних бар’єрів, що пов’язано з позитивною атмосферою самої дидактичної гри. У молодших школярів, за нашими спостереженнями, з’являлась упевненість у своїх можливостях, потреби реалізувати свої здібності. Активність учнів простежувалась у бажанні виконати завдання, що вимагали додаткових зусиль, досягти максимально можливого для себе успіху, стати лідером, підтримати інших гравців своєї команди.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Лінгводидактичні основи вивчення прикметника як частини мови
Оскільки метою нашого дослідження є визначення рівня пізнавальної активності учнів під час вивчення теми «Прикметник», то цілком очевидною є необхідність аналізу лінгвістичних основ вивчення цієї час ...

Ознайомлення учнів з новою лексичною одиницею і процес її засвоєння
Цей процес починається, як правило, з семантизації, тобто розкриття значення нових ЛО. Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають: - однослівний переклад: bird - птах, salt - сіль; ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net