Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 16

У контрольних групах більшість уроків характеризувалися другим рівнем включення у навчально-пізнавальну діяльність. Лише на десятому, одинадцятому та двадцять сьомому уроках фіксувався третій рівень. У цілому динаміка розвитку активності учнів експериментальних груп мала тенденцію до зростання, на відміну від контрольних груп.

Далі опишемо результати післяекспериментальних зрізів, які відображають рівень сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетенції як одного з визначених нами критерів ефективності дидактичної гри (див. підрозділ 2.3). (Методику проведення післяекспериментальних зрізів подано у додатку Е).

Нагадаємо, що близько 40% навчального часу на уроках в експериментальних групах відводилося на дидактичні ігри, у процесі яких організовувалося засвоєння мовного матеріалу. Контрольні групи працювали відповідно до змісту підручників.

Зріз І. Визначення рівня сформованості мовної компетенції.

З цією метою нами було розроблено тест, який складався з чотирьох завдань, які враховували фонетичний, лексичний, граматичний та орфографічний аспекти мови. Мовний матеріал для тесту був відібраний з підручників, на основі яких здійснювалось експериментальне навчання.

Перевіривши роботи учнів контрольних й експериментальних груп, ми виявили такий рівень сформованості мовної компетенції школярів. (див. табл. 3.10).

Таблиця 3.10 Рівень сформованості мовної компетенції школярів

Фонетична компетенція

Кількість допущених помилок

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

38

30

38

33

27

21

9

5

%

19

14,8

19

16,3

13,4

10,5

4,5

2,5

КГ

К-сть учнів

33

25

31

32

33

25

13

8

%

16,5

12,5

15,5

16

16,5

12,5

6,5

4

Лексична компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

62

45

38

29

17

10

-

-

%

30,7

22,4

19

14,4

8,6

4,9

-

-

КГ

К-сть учнів

49

36

34

35

24

18

2

2

%

24,5

18

17

17,5

12

9

1

1

Граматична компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

59

39

41

28

22

11

1

-

%

29,5

19,6

20,2

13,8

10,9

5,5

0,5

-

КГ

К-сть учнів

48

31

33

34

26

18

8

2

%

24

15,5

16,5

17

13

9

4

1

Орфографічна компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

104

58

31

8

-

-

-

-

%

52

28,5

15,3

4,2

-

-

-

-

КГ

К-сть учнів

93

49

35

19

3

1

-

-

%

46,5

24,5

17,5

9,5

1,5

0,5

-

-

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цікаве про педагогіку і навчання:

Музика - засіб фізичного виховання
Музика, сприймана слуховим рецептором, впливає на загальний стан усього організму людини, викликає реакції, пов'язані зі зміною кровообігу, дихання. В.М. Бехтерєв, підкреслюючи цю особливість, довів, ...

Функції освіти в суспільстві
Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище. Як зазначалося, система освіти як соціальний інститут, предмет ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net