Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 16

У контрольних групах більшість уроків характеризувалися другим рівнем включення у навчально-пізнавальну діяльність. Лише на десятому, одинадцятому та двадцять сьомому уроках фіксувався третій рівень. У цілому динаміка розвитку активності учнів експериментальних груп мала тенденцію до зростання, на відміну від контрольних груп.

Далі опишемо результати післяекспериментальних зрізів, які відображають рівень сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетенції як одного з визначених нами критерів ефективності дидактичної гри (див. підрозділ 2.3). (Методику проведення післяекспериментальних зрізів подано у додатку Е).

Нагадаємо, що близько 40% навчального часу на уроках в експериментальних групах відводилося на дидактичні ігри, у процесі яких організовувалося засвоєння мовного матеріалу. Контрольні групи працювали відповідно до змісту підручників.

Зріз І. Визначення рівня сформованості мовної компетенції.

З цією метою нами було розроблено тест, який складався з чотирьох завдань, які враховували фонетичний, лексичний, граматичний та орфографічний аспекти мови. Мовний матеріал для тесту був відібраний з підручників, на основі яких здійснювалось експериментальне навчання.

Перевіривши роботи учнів контрольних й експериментальних груп, ми виявили такий рівень сформованості мовної компетенції школярів. (див. табл. 3.10).

Таблиця 3.10 Рівень сформованості мовної компетенції школярів

Фонетична компетенція

Кількість допущених помилок

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

38

30

38

33

27

21

9

5

%

19

14,8

19

16,3

13,4

10,5

4,5

2,5

КГ

К-сть учнів

33

25

31

32

33

25

13

8

%

16,5

12,5

15,5

16

16,5

12,5

6,5

4

Лексична компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

62

45

38

29

17

10

-

-

%

30,7

22,4

19

14,4

8,6

4,9

-

-

КГ

К-сть учнів

49

36

34

35

24

18

2

2

%

24,5

18

17

17,5

12

9

1

1

Граматична компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

59

39

41

28

22

11

1

-

%

29,5

19,6

20,2

13,8

10,9

5,5

0,5

-

КГ

К-сть учнів

48

31

33

34

26

18

8

2

%

24

15,5

16,5

17

13

9

4

1

Орфографічна компетенція

0

1

2

3

4

5

6

7

ЕГ

К-сть учнів

104

58

31

8

-

-

-

-

%

52

28,5

15,3

4,2

-

-

-

-

КГ

К-сть учнів

93

49

35

19

3

1

-

-

%

46,5

24,5

17,5

9,5

1,5

0,5

-

-

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цікаве про педагогіку і навчання:

Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
Мета освіти сьогодні – це підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній ...

Цінності як психолого – педагогічна категорія
Аналіз психолого - педагогічної літератури показав, що категорія «цінність» має різноманітні значення. Вперше це поняття було введене в філософську лексику в 60 рр. ХІХ ст. Німецький філософ і фізіол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net