Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 17

Дані, наведені у таблиці 3.10, свідчать про те, що в учнів експериментальних груп рівень сформованості мовної компетенції виявився дещо вищим. У середньому 65 школярів (31,9 %) експериментальних груп не припустилися жодної помилки, виконуючи тест. У контрольних групах цей показник склав – 27,5 % (55 учнів). А відтак, різниця між експериментальними й контрольними групами склала 4,4 %. Більшість дітей експериментальних груп не відчували особливих труднощів у виконанні завдань, що свідчить про те, що учні добре засвоїли запропонований обсяг мовного матеріалу. Окремі школярі контрольних груп потребували допомоги педагогів. Двоє учнів (1%) узагалі не змогли виконати два завдання тесту.

Зріз ІІ. Визначення рівня сформованості мовленнєвої компетенції (компетенцій в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі).

Завдання 1. Для визначення рівня сформованості у школярів компетенції в аудіюванні учні експериментальних і контрольних груп прослухали іноземною мовою текст. Після цього із восьми запропонованих учителем речень школярі повинні були обрати і відмітити (√) ті з них, які відповідали змісту прочитаного тексту, або (χ) – ті, що не відповідали. Результати виконання цього завдання виявилися такими (див. табл.3.11).

Таблиця 3.11 Результати тестування рівня сформованості в учнів компетенції в аудіюванні

Групи

Кількість допущених помилок

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ЕГ

К-сть учнів

39

48

37

34

24

19

-

-

-

%

19,6

24,2

18,4

16,4

11,8

9,6

-

-

-

КГ

К-сть учнів

30

45

38

34

26

25

2

-

-

%

15

22,5

19

17

13

12,5

1

-

-

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика культури мовлення старших дошкільників
Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету. Експериментальною роботою було охо ...

Загальні вимоги до тестових завдань
1. Належність до предметної сфери (предметна чистота). Для забезпечення предметної чистоти тестових завдань, зміст, що буде перевірятися в процесі тестування, повинен бути добре впорядкований, забезп ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net