Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 17

Дані, наведені у таблиці 3.10, свідчать про те, що в учнів експериментальних груп рівень сформованості мовної компетенції виявився дещо вищим. У середньому 65 школярів (31,9 %) експериментальних груп не припустилися жодної помилки, виконуючи тест. У контрольних групах цей показник склав – 27,5 % (55 учнів). А відтак, різниця між експериментальними й контрольними групами склала 4,4 %. Більшість дітей експериментальних груп не відчували особливих труднощів у виконанні завдань, що свідчить про те, що учні добре засвоїли запропонований обсяг мовного матеріалу. Окремі школярі контрольних груп потребували допомоги педагогів. Двоє учнів (1%) узагалі не змогли виконати два завдання тесту.

Зріз ІІ. Визначення рівня сформованості мовленнєвої компетенції (компетенцій в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі).

Завдання 1. Для визначення рівня сформованості у школярів компетенції в аудіюванні учні експериментальних і контрольних груп прослухали іноземною мовою текст. Після цього із восьми запропонованих учителем речень школярі повинні були обрати і відмітити (√) ті з них, які відповідали змісту прочитаного тексту, або (χ) – ті, що не відповідали. Результати виконання цього завдання виявилися такими (див. табл.3.11).

Таблиця 3.11 Результати тестування рівня сформованості в учнів компетенції в аудіюванні

Групи

Кількість допущених помилок

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ЕГ

К-сть учнів

39

48

37

34

24

19

-

-

-

%

19,6

24,2

18,4

16,4

11,8

9,6

-

-

-

КГ

К-сть учнів

30

45

38

34

26

25

2

-

-

%

15

22,5

19

17

13

12,5

1

-

-

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Цікаве про педагогіку і навчання:

Забезпечення демократизації контрольно-оцінної діяльності в сучасній початковій школі
Щоб докладно охарактеризувати всі методичні передумови розв’язання досліджуваної проблеми ми скористаємось прикладами роботи вчителів-практиків, які використовують у педагогічному процесі елементи де ...

Культура мовлення вихователів дошкільників закладів освіти як необхідна передумова засвоєння старшими дошкільниками формул мовленнєвого етикету
Засвоєння норми літературної мови – тривалий процес, що починається з дитинства, а вивчення й застосування функціональних можливостей мови триває упродовж всього свідомого життя. Адже того, що засвоє ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net