Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 19

Як видно з таблиці, найбільшої кількості балів – 17 (тут кількість балів відповідає кількості сюжетних малюнків, спираючись на зміст яких, учні будували свої розповіді) досягли дев’ять учнів із експериментальних груп і лише два учні із контрольних груп. Найменший показник у контрольних групах – 3 бали (5 учнів), а в експериментальних – 4 бали (3 учнів).

Схожі результати фіксувалися й після виконання учасниками експерименту третього завдання зрізів. Рівень сформованості компетенції в читанні в учнів експериментальних груп певною мірою вищий, ніж в учнів контрольних груп, а коефіцієнт помилковості відповідно нижчий.

Таблиця 3.13 Результати тестів 1 і 2 третього завдання зрізів у середньому в групах

Техніка читання ізольованих слів

Техніка читання речень у %

Групи

Темп читання сл./хв.

Кількість помилок

Коефіцієнт помилковості у %

Техніка читання слів у %

Експериментальні

54

5,4

9,9

90,1

92,3

Контрольні

51

5,7

11,1

87,9

90,1

Четверте завдання складалося з трьох тестів, за допомогою яких ми перевіряли рівень сформованості в учнів компетенції в письмі.

Дані, наведені у таблиці 3.14, свідчать про те, що учасники обох груп успішно виконали завдання 4. Однак, досліджувані експериментальних груп досягли вищих результатів. Мінімальний показник в експериментальних групах – 60 %, у контрольних – 58,7 %. Максимальний показник в експериментальних групах – 98,7 %, а в контрольних – 96,3 %.

Таблиця 3.14 Результати виконання завдання 4 в середньому у групах

Рівень сформованості навичок техніки письма

Групи

На рівні окремих слів

На рівні речень

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Орфографічні навички

Орфографічні й лексичні навички

Орфографічні й лексичні навички

Граматичні навички

ЕГ

95%

89%

83,4%

78,3%

КГ

93,5%

88,5%

82,6%

77,5%

Страницы: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Цікаве про педагогіку і навчання:

Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор
З давніх-давен в Україні будь-які зібрання дорослих і дітей супроводжувались ігровою діяльністю, найбільш поширеними різновидами якої були біг, скачки, стрільба з лука, кулачні бої, метання спису, а ...

Аналіз ефективності та доцільності використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з молодшими школярами
В.О Сухомлинський, навчаючи дітей пізнавати природу, дійшов висновку: „Чим більше діяльності, пов’язаної з активним пізнанням природи, тим глибшим і осмисленим стає бачення навколишнього світу. Діти ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net