Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 2

будуть використовуватися різноманітні види дидактичної гри, що забезпечить стійкий інтерес учнів до навчання іноземних мов;

будуть застосовуватись ігри, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери і пізнавальної діяльності учнів, сприяють удосконаленню їхніх фізіологічних якостей та адаптації до шкільного соціуму;

зміст дидактичної гри відповідатиме меті та завданням уроку.

Експериментальне навчання проводилось протягом І семестру 2005–2006 навчального року у 17 паралелях других, третіх і четвертих класів Кагарлицького районного ліцею, Кагарлицької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Переселенської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Київська обл.), Нововолинського навчально-виховного комплексу „спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - колегіум" (Волинська обл.), Першої міської гімназії м. Черкас.

Матеріалом для проведення експериментального навчання слугували підручники з німецької мови для другого класу (автор З. Л. Павлюк), з англійської мови для третього класу (автор О.Д. Карп’юк), з іспанської мови для четвертого класу (автор В.Г. Редько).

Процедурою експерименту передбачалося, що у навчальному процесі (на уроках) в експериментальних групах будуть використані запропоновані нами дидактичні ігри відповідно до раніше описаних умов (див. С.114–119). Контрольні ж групи будуть працювати у відповідності до запропонованих у змісті підручників видів навчальної діяльності та навчально-тематичних планів учителів.

До експериментального навчання було залучено 401 учень. В експериментальних групах налічувалося 201 учень, а в контрольних – 200 учнів. Розподіл учнів по групах представимо у таблиці.

Таблиця 3.1 Розподіл учнів, залучених до експериментального навчання

Предмет

Клас

Кількість учнів у групах

ЕГ

КГ

Німецька мова

2

67

67

Англійська мова

3

67

67

Іспанська мова

4

67

66

Загальна кількість у групах

201

200

Загальна кількість

401

Класи були підібрані з відносно однаковими умовами навчання. Їхня рівноцінність досягалася за таких умов:

учні як експериментальних, так і контрольних груп навчалися за однаковими програмами і підручниками;

в обох групах працювали як досвідчені, так і молоді педагоги з невеликим, але достатнім стажем педагогічної роботи;

контингент груп складали школярі з відносно однаковим рівнем успішності (вірогідність умови перевірялась у ході констатувального зрізу).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Класифікація дидактичних ігор, які проводяться на уроках іноземної мови у початковій школі
Адаптуючи поняття “дидактична гра” до особливостей навчання іноземної мови, необхідно зазначити, що саме у цьому контексті вона найбільш повно може використовуватись як засіб організації на уроці нав ...

Досвід вивчення здорового способу життя
Викладене трактування ЗСЖ дозволяє більш широко висвітлили досвід соціологічних досліджень у близьких сферах. Як зазначалось, один з багатьох дослідницьких підходів розглядає здоров’я і добробут у ко ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net