Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 20

Зріз ІІІ. Визначення рівня сформованості соціокультурної компетенції

З метою перевірки рівня сформованості у школярів соціокультурної компетенції учням обох груп було запропоновано взяти участь у грі "Місток". Завдання дидактичної гри передбачало, щоб учні назвали й записали на дошці якомога більше імен дітей із країни, мова якої вивчається, а також назви іграшок, ігор і персонажів улюблених мультиплікаційних героїв (знання цього матеріалу передбачено програмою).

Відчутної різниці між результатами гри в експериментальних і контрольних групах не виявилось. Учні обох груп активно включались у гру, особливо задоволеними залишилися діти контрольних груп. Однак, за результатами дидактичної гри учні експериментальних груп у середньому назвали і записали 17 лексичних одиниць (41,7 % учнів), а учасники контрольних груп дещо менше – 13 (39 % школярів). Що й засвідчило рівень сформованості у дітей соціокультурної компетенції на цьому етапі навчання (див. табл. 3.15).

Таблиця 3.15Результати тестування рівня сформованості в учнів соціокультурної компетенції

Групи

Кількість лексичних одиниць

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

Експериментальні

групи

К-сть

учнів

12

31

54

83

21

%

5,9

15,4

26,5

41,7

10,5

Загальна кількість

201

Контрольні

групи

К-сть учнів

21

43

78

45

13

%

10,5

21,5

39

22,5

6,5

Загальна кількість

200

Всього учасників дидактичної гри

401

Отже, результати експериментальної діяльності свідчать про переваги розробленої педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів для оптимізації навчального процесу, оскільки в експериментальних і контрольних групах за один і той же проміжок часу комунікативні вміння з іноземних мов досягли різного рівня розвитку. А це означає, що експериментальна педагогічна технологія дидактичної гри забезпечує ефективніші умови для інтенсифікації процесу формування та розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи, ніж умови, в яких навчались школярі контрольних груп. Аналіз експериментальних даних дозволив з’ясувати, що застосування педагогічної технології використання дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов за визначених умов дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів початкової школи, сприяє зростанню активності та задоволення від навчання, створює умови для дружніх міжособистісних стосунків у дитячому середовищі, забезпечує набуття досвіду працювати в колективі, виникнення почуттів відповідальності, довіри, розвитку умінь знаходити оптимальні шляхи розв’язання навчальних завдань у процесі дидактичної гри, умотивовує навчальну діяльність учнів.

Страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація процесу сприймання мистецького твору
Естетичне виховання – процес, який визначає розвиток раціональної і чуттєвої сфер духовного світу людини. Виховання естетичних емоцій (почуття прекрасного) – лише одна, хоч і дуже важлива, сторона пр ...

Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцінної діяльності у навчальному процесі початкової школи
Початкова школа для дитини – старт у здобутті впевненості у своїх здібностях оволодіти знаннями та у налагодженні позитивних взаємин з однолітками. Власне тут діти перевіряють свої інтелектуальні, фі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net